Mô hình Hội đồng trẻ em ở Yên Bái đã tổ chức được trên 300 hoạt động lấy ý kiến của thiếu nhi

Sáng 23/11, Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị tổng kết mô hình Hội đồng trẻ em tỉnh giai đoạn 2017 - 2020.

Mô hình Hội đồng trẻ em tỉnh Yên Bái được UBND tỉnh phê duyệt vào ngày 3/7/2017 gồm 30 thành viên là các em đội viên, thiếu nhi tiêu biểu đang sinh hoạt tại các liên đội thuộc 9 huyện, thị xã, thành phố, Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội tỉnh, Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật tỉnh và Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh. 

Yên Bái tặng bằng khen cho các em thiếu nhi có thành tích xuất sắc trong tham gia mô hình Hội đồng trẻ em, giai đoạn 2017 – 2020. Ảnh: Hoài Văn

Sau hơn 4 năm ra mắt và hoạt động, mô hình đã phát huy tốt vai trò là cầu nối giúp lãnh đạo tỉnh, các cơ quan hoạt động trong lĩnh vực trẻ em nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và nhu cầu chính đáng ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển về vật chất, tinh thần của trẻ em, hỗ trợ các em cách giải quyết vấn đề một cách có trách nhiệm, giáo dục các em trở thành những công dân năng động, có ích cho xã hội. 

Đến nay, Hội đồng trẻ em đã tổ chức được trên 300 hoạt động lấy ý kiến của thiếu nhi tại cơ sở với gần 500 tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị gửi về Thường trực Hội đồng trẻ em với các nội dung như: áp lực học tập; bạo hành xâm hại trẻ em trong học đường, tại cộng đồng, trong xã hội; tai nạn thương tích, đuối nước; trẻ em trong thế giới công nghệ số... Các thông điệp của trẻ em đã được các cấp lãnh đạo quan tâm, giải quyết kịp thời, hiệu quả. 

Nhân dịp này, Hội đồng Đội tỉnh đã tặng bằng khen cho 30 em có thành tích xuất sắc trong tham gia mô hình Hội đồng trẻ em, giai đoạn 2017 – 2020.

Khang Anh