Mức phạt vi phạm quy định về đối tượng tuyển sinh

Mức phạt vi phạm quy định về đối tượng tuyển sinh được quy định tại Nghị định 04/2021/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục (được sửa đổi tại Nghị định 127/2021/NĐ-CP), cụ thể như sau.

1718(baodansinh.vn)