Ấn Độ hỗ trợ 2,4 tỷ đồng kỹ thuật lắp chi giả miễn phí cho 250 người khuyết tật tại tỉnh Đắk Lắk

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Quyết định về việc phê duyệt dự án hỗ trợ kỹ thuật lắp chi giả miễn phí cho 250 người khuyết tật tỉnh Đắk Lắk do Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam tài trợ với tổng giá trị khoản viện trợ khoảng 2,4 tỷ đồng.

Theo lịch trình, trong thời gian từ tháng 11-12/2022, Đại sứ quán Ấn Độ có trách nhiệm cung cấp chi giả, cử Đoàn bác sĩ Ấn Độ đến thực hiện lắp đặt cho người khuyết tật tại tỉnh Đắk Lắk. Dự kiến sẽ có khoảng 250 người khuyết tật tại tỉnh Đắk Lắk được thực hiện lắp chi giả miễn phí bởi các kỹ thuật viên Ấn Độ, đồng thời nâng cao kỹ thuật lắp ráp chi giả cho các cán bộ y tế.

Tổng giá trị khoản viện trợ khoảng 2,4 tỷ đồng từ nguồn 100% vốn tài trợ Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam (từ nguồn đóng góp của Tổ chức phi Chính phủ Bhagwan Mahaveer Viklang Sahayata Samiti (BMVSS)/Ấn Độ).

Một chương trình cung cấp dịch vụ phục hồi chức năng và lắp chân giả Jaipur Foot cho 500 người khuyết tật tại tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ - (Ảnh: H.Chi/cand.com.vn)

UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế chịu trách nhiệm chính, phối hợp với Đại sứ quán Ấn Độ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội lập danh sách người khuyết tật chi để lắp chi giả, bố trí địa điểm, lập kế hoạch và cử nhân sự hỗ trợ, phối hợp Đoàn bác sĩ Ấn Độ trong quá trình khám và lắp đặt chi giả tại tỉnh.

Giao Sở Y tế có trách nhiệm tiếp nhận, phối hợp, quản lý các hoạt động của khoản viện trợ theo đúng quy định hiện hành; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, báo cáo kết thúc theo đúng quy định; phối hợp Sở Tài chính thực hiện đúng các quy định về quản lý tài chính đối với viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam.

Việc triển khai các hoạt động trong khuôn khổ dự án phải đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định. Cũng như thông báo các đoàn công tác của Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam đến làm việc tại tỉnh cho Sở Ngoại vụ (kể cả khi trong đoàn không có người nước ngoài) để nắm thông tin và xử lý thủ tục đoàn vào theo quy định.

(thoidai.com.vn)