Nạn mua bán người và những con số

Trong những năm gần đây, tình hình tội phạm mua bán người ở Việt Nam vẫn diễn biến hết sức phức tạp và có chiều hướng gia tăng về số vụ, tính chất nghiêm trọng với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi.
Những số liệu cho thấy tình hình tội phạm mua bán người vẫn còn phức tạp ở Việt Nam.
Những số liệu cho thấy tình hình tội phạm mua bán người vẫn còn phức tạp ở Việt Nam.

(baoquocte.vn)