Nâng cao kiến thức về phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em cho lực lượng vũ trang huyện Tây Giang (Quảng Nam)

Chiều 3/12, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tây Giang, Quảng Nam tổ chức tọa đàm hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020 với chủ đề: “Vai trò của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) huyện trong thực hiện các chủ trương về bình đẳng giới”.

Buổi tọa đàm nhằm thúc đẩy truyền thông vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới trong phạm vi LLVT huyện; đề cao vai trò, trách nhiệm và tính chủ động tham gia hành động của cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện và gia đình.

Đây thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để tuyên truyền, phổ biến các văn bản của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng về công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới; Luật Trẻ em và Luật Phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em... Qua đó nâng cao kiến thức về phòng ngừa xâm hại tình dục và bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em cho cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện.

Trước đó, vào ngày 25/11, tại UBND xã Bình Tú, UBND huyện Thăng Bình tổ chức lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới với chủ đề “Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em”. 

Huyện Thăng Bình phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới.

UBND huyện Thăng Bình cho biết, thời gian qua, địa phương luôn chú trọng triển khai công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ, xem đó là nội dung quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội.

Nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền huyện về bình đẳng giới được nâng lên rõ rệt; công tác quy hoạch, tạo nguồn cán bộ nữ chủ chốt được quan tâm; tỷ lệ cán bộ nữ tham gia đào tạo, bồi dưỡng hằng năm đều tăng; quy mô, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nữ được tăng cường. Đến nay, tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức nữ ở huyện Thăng Bình chiếm đa số ở một số ngành, đặc biệt là giáo dục, y tế.

Khang Anh