Nâng cao nhận thức của người dân trong tham gia bảo hiểm xã hội

Mới đây, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã phối hợp với Bưu điện Việt Nam tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân nhằm tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đồng bộ từ Trung ương đến cấp tỉnh, huyện trên phạm vi toàn quốc. Tôi thấy đây là một hoạt động ý nghĩa, thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, tự bảo vệ quyền lợi của mình.

Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) đã ban hành Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, trong đó, tiếp tục khẳng định quan điểm, bảo hiểm xã hội là một trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, góp phần quan trọng thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo đảm ổn định chính trị-xã hội, đời sống nhân dân, phát triển bền vững đất nước. Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã triển khai nhiều biện pháp thiết thực, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ, áp dụng giao dịch điện tử cấp độ 3, 4, đảm bảo thuận lợi nhất cho người tham gia bảo hiểm. Từ tháng 5-2020, bảo hiểm xã hội rút gọn chỉ còn 3 thủ tục, riêng thủ tục thu bảo hiểm xã hội tự nguyện chỉ có duy nhất 1 thủ tục.

Ngay sau 1 ngày ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân, nhân viên bưu điện đã trực tiếp vận động được 24.704 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Rõ ràng, nhờ những thông điệp truyền thông ngắn gọn, gần gũi, dễ hiểu, thân thiện, truyền tải được giá trị nhân văn của chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện đã có hàng nghìn người dân đồng ý tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Kết quả bước đầu của Tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân cho thấy, tuyên truyền vẫn là “chìa khóa vàng” để đưa người dân đến gần hơn với chính sách bảo hiểm xã hội, từ đó, thay đổi “nếp sống, nếp nghĩ”, giúp họ tự nhận rõ được quyền lợi của việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn rất nhiều người dân chưa thay đổi nhận thức đóng góp, tích lũy chăm lo cho cuộc sống lâu dài, nên còn thiếu quan tâm, chưa tích cực tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Điều này không những ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân mà về lâu dài còn ảnh hưởng đến hệ thống an sinh xã hội. Tôi cho rằng, để thay đổi nhận thức của người dân thì việc tiếp tục tuyên truyền, giải thích, giúp người dân hiểu sâu sắc hơn về lợi ích và tính nhân văn của chính sách bảo hiểm xã hội là rất cần thiết.