Nâng cao vị thế của người phụ nữ Quân đội trong xã hội và gia đình

Mới đây, tại Hà Nội, Ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Kế hoạch hành động Vì sự tiến bộ của phụ nữ và Bình đẳng giới giai đoạn 2016 - 2020.

Thượng tướng Lê Chiêm phát biểu chỉ đạo Hội nghị (Ảnh: Tạp chí Quốc phòng toàn dân)

Tham dự Hội nghị tổng kết có: Thượng tướng Lê Chiêm - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban vì sự tiến bộ của Phụ nữ, Bộ Quốc phòng, dự và chỉ đạo Hội nghị. Dự Hội nghị còn có các đại biểu Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Ủy ban Quốc gia Vì sự tiến bộ của Phụ nữ Việt Nam và các cơ quan chức năng thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị; đại biểu thủ trưởng, cơ quan chính trị, phòng, ban công tác quần chúng, trợ lý chuyên trách công tác phụ nữ các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch hành động Vì sự tiến bộ của Phụ nữ và bình đẳng giới trong Quân đội giai đoạn 2016-2020, làm rõ ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm; xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Vì sự tiến bộ của Phụ nữ và bình đẳng giới giai đoạn 2021-2025.

Trong 5 năm qua, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp đã kịp thời cụ thể hóa và ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của Phụ nữ và bình đẳng giới trong Quân đội. Ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ đã xác định nội dung, chỉ tiêu, kế hoạch hành động phù hợp với tình hình nhiệm vụ đơn vị, triển khai ở các cấp đạt kết quả tốt. Qua đó, tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của cán bộ, chiến sĩ, hội viên phụ nữ toàn quân về công tác vì sự tiến bộ của Phụ nữ và bình đẳng giới.

Cụ thể, đã có 16/20 chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Đồng thời, nhận thức, trách nhiệm và biện pháp thực hiện các mục tiêu của kế hoạch hành động có nhiều đổi mới; đã tập trung hướng quan tâm tới việc góp phần nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần và chế độ mọi mặt của chị em phụ nữ, nâng cao vị thế của người phụ nữ Quân đội trong xã hội và gia đình.

Bên cạnh đó, tổ chức phụ nữ các cấp hoạt động ngày càng có chất lượng và hiệu quả, phát huy chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Hội nghị cũng đã nghe tham luận của các cơ quan, đơn vị: Quân khu 7, Tập đoàn Công nghiệp và Viễn thông Quân đội, Quân đoàn 4, Bộ Tổng Tham mưu, Binh đoàn 15, Bộ Tư lệnh Hà Nội, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng về những kết quả, thành tựu đạt được và khó khăn trong công tác vì sự tiến bộ của Phụ nữ, bình đẳng giới giai đoạn vừa qua; những đề xuất, kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng công tác này trong thời gian tới.

Kết thúc Hội nghị, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng và Thủ trưởng Tổng cục Chính trị đã trao bằng khen cho 32 tập thể và 29 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong thực hiện công tác vì sự tiến bộ của Phụ nữ và bình đẳng giới trong Quân đội giai đoạn 2016 - 2020.

Nghiêm Hạnh