Ngăn chặn kịp thời những hành vi chống phá Đảng, Nhà nước

Thời gian qua, trên các phương tiện truyền thông xã hội, đặc biệt là Facebook, Youtube, Zalo có rất nhiều hình ảnh và bình luận sai lệch sự việc cơ quan chức năng xử lý các đối tượng vi phạm pháp luật ở Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức, Hà Nội); công tác phòng, chống dịch bệnh do nCoV gây ra; tình hình lũ lụt miền Trung... Sử dụng chiêu bài lắp ghép hình ảnh, suy đoán thiếu căn cứ dựa vào “phỏng vấn”, “trao đổi” với một số đối tượng chống đối, họ đã dựng lên vụ việc khác xa sự thật nhằm vu cáo Đảng, Nhà nước đưa lực lượng đàn áp “dân lành”, kêu gọi “quốc tế hóa” vấn đề…

Những vấn đề nêu trên chỉ là số ít trong nhiều thông tin sai lệch được các phần tử chống đối, bất mãn chính trị trong và ngoài nước cấu kết để chống phá trước thềm đại hội Đảng các cấp và Đại hội XIII của Đảng. “Kịch bản” chung nhất là các đối tượng tiến hành thông tin dưới dạng thật - giả, đúng - sai lẫn lộn ở các cấp độ khác nhau, lặp đi lặp lại, khiến người dân khó phân biệt, dễ lầm lẫn.

Có thể nói, dù tuyên truyền dưới hình thức, phương pháp nào đi chăng nữa thì mục tiêu trọng tâm mà những “tác giả” hướng tới là chống phá nền tảng tư tưởng, lý luận của Đảng và “định hướng” phải thực hiện đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập mới có “dân chủ” trong Đảng và trong đời sống xã hội... Từ thông tin sai trái mang tính võ đoán, chúng gây ra hiểu nhầm, làm giảm sút vai trò lãnh đạo, uy tín của Đảng; làm tổn thương tình cảm, suy giảm niềm tin của nhân dân với Đảng, cản trở sự phát triển của đất nước.

Ảnh minh họa.

Đấu tranh, ngăn chặn kịp thời những tung tin “hỏa mù”, bịa đặt, chống phá đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước là nhiệm vụ quan trọng, tốn nhiều thời gian, công sức và không dễ dàng nếu không tiến hành mạnh mẽ, quyết liệt, triệt để các giải pháp căn cơ. Trong đó, cần tập trung vào các nội dung chính dưới đây.

Trước hết, việc cần thiết hiện nay là tiếp tục mở rộng thực hành dân chủ trong các lĩnh vực, bảo đảm quyền lợi chính đáng của nhân dân đúng phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Thực tế cho thấy, do việc bảo đảm quyền lợi của người dân có nơi, có lúc chưa thỏa đáng đã khiến nhân dân so sánh và cảm thấy bị chèn ép, cô lập. Đây chính là “mảnh đất màu mỡ” để những người bất đồng chính kiến tăng cường các hình thức tuyên truyền, kích động chống phá. Bài học từ thực hiện hiệu quả chủ trương xây dựng Nông thôn mới hơn 10 năm qua mà Đảng ta đã đúc kết chứng minh rằng, chỉ khi nào chủ trương, đường lối của Đảng được nhân dân thấu triệt, khi nào quyền lợi của nhân dân được bảo đảm thì việc lãnh đạo và thực thi sẽ “thuận buồm, xuôi gió”.

Ở cơ sở, vấn đề mấu chốt trong thực hành dân chủ chính là cần tăng cường hơn nữa việc khắc phục tình trạng quan liêu, xa dân của đội ngũ cán bộ thông qua nắm bắt dư luận xã hội, giải quyết tư tưởng. Tổ chức tiếp dân, đối thoại, lắng nghe nhân dân thường xuyên hơn, hiểu dân để kịp thời giải quyết hiệu quả, triệt để các bức xúc của nhân dân, không để phát sinh khiếu kiện kéo dài, nhất là những vấn đề liên quan đến quyền lợi chính đáng của nhân dân.

Các cơ quan chức năng cần phối hợp chặt chẽ trong đấu tranh, ngăn chặn thông tin xấu độc, thực hiện triệt để Luật An ninh mạng. Trong đó, tập trung phát hiện, xử lý nghiêm những đối tượng có hành vi tuyên truyền, lôi kéo, kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, chống phá Đảng, Nhà nước. Mặt khác, cần chú trọng tuyên truyền kết quả thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những thành quả trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, những nhân tố tích cực, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt nhằm “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”, lấy “xây” để “chống” nhằm kịp thời định hướng dư luận.

Những giải pháp trên chỉ thực hiện được đầy đủ, hiệu quả khi có được đội ngũ cán bộ tâm huyết, có uy tín trong nhân dân. Do vậy, vấn đề cốt lõi là cần tiếp tục quy tụ, rèn luyện được đội ngũ cán bộ trong sạch, liêm khiết, đề cao dân chủ, đặt lợi ích của nhân dân, của Đảng, của Nhà nước lên trên lợi ích cá nhân trong thực thi công vụ.

Đó là cách tốt nhất để những chiêu trò chống phá của các thế lực thù địch hết đất diễn, vô hiệu hóa các kiểu “tung tin sai trái”, hướng lái dư luận; để đường lối của Đảng đi vào cuộc sống; để niềm tin của nhân dân tạo thành sức mạnh xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh.

Đặng Công Thành