Ngày Sức khỏe thế giới: Nhân loại đang phải đối mặt với những vấn đề sức khỏe gì?

Dịch Covid-19 đe dọa sẽ cản trở những tiến bộ về sức khỏe trên toàn cầu đã đạt được trong 2 thập kỷ qua nên bước vào năm 2021, các quốc gia trên toàn thế giới cần phải tiếp tục chiến đấu với dịch này.
Ngày Sức khỏe thế giới: 10 vấn đề sức khỏe toàn cầu trong năm 2021. (Nguồn: TTXVN)
Ngày Sức khỏe thế giới: 10 vấn đề sức khỏe toàn cầu trong năm 2021. (Nguồn: TTXVN)

(baoquocte.vn)