Ngày Thế giới nhận thức về tự kỷ: Quan tâm hơn và yêu thương hơn

Ngày 2/4 hàng năm được Liên hợp quốc chọn là Ngày Thế giới nhận thức về tự kỷ nhằm kêu gọi các nước tăng cường sự quan tâm và hiểu biết về hội chứng này.
Ngày Thế giới nhận thức về tự kỷ 2/4
Ngày Thế giới nhận thức về tự kỷ 2/4: Quan tâm hơn, yêu thương hơn. (Nguồn: Báo TG&VN)