Ngày Thế giới phòng chống bệnh sốt rét 25/4: Vì một thế giới không còn bệnh sốt rét

Ngày Thế giới phòng chống bệnh sốt rét năm 2022 với chủ đề “Thúc đẩy công bằng. Rèn luyện khả năng hồi phục. Kết thúc bệnh sốt rét” hướng đến mục tiêu một thế giới không còn bệnh sốt rét.
Ngày Thế giới phòng chống bệnh sốt rét 2022: Thông điệp đặc biệt
Ngày Thế giới phòng chống bệnh sốt rét 25/4: Vì một thế giới không còn bệnh sốt rét. (Nguồn: Báo TG&VN)