Ngày Thế giới phòng chống lao 24/3: Chung tay chấm dứt bệnh lao trên toàn cầu

Ngày Thế giới phòng chống lao (24/3) hằng năm là dịp nâng cao nhận thức của cộng đồng đối với bệnh lao, đẩy mạnh nỗ lực chấm dứt bệnh lao trên toàn cầu. Việt Nam hiện vẫn là một trong 30 nước có gánh nặng bệnh lao cao trên thế giới.
Ngày Thế giới phòng chống lao 24/3: Chung tay chấm dứt bệnh lao trên toàn cầu
Ngày Thế giới phòng chống lao 24/3: Chung tay chấm dứt bệnh lao trên toàn cầu. (Nguồn: Báo Thế giới & Việt Nam)