"Ngày vì người nghèo” là ngày bao nhiêu?

Năm 2000, hưởng ứng sáng kiến của Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải, vào đúng ngày 17/10/2000, Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đã tổ chức phát động cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” trên phạm vi toàn quốc và lấy ngày 17/10 hàng năm là ngày "Ngày vì người nghèo”.

Đây là một cuộc vận động lớn, phù hợp với ý nguyện của mọi tầng lớp nhân dân, là sự hưởng ứng của Việt Nam đối với quyết định của Liên Hợp quốc khi chọn ngày 17/10 hàng năm là ngày “Thế giới chống đói nghèo”.

Ngay sau một năm triển khai thực hiện, Thủ tướng Phan Văn Khải đã ký Chỉ thị 24 về việc đẩy mạnh cuộc vận động Ngày Vì người nghèo. Để cuộc vận động đi vào cuộc sống, sau đó, cũng đã có nhiều văn bản, chỉ thị, quy chế của Bộ Chính trị, Chính phủ, Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam được ban hành.

Từ những chỉ đạo, hướng dẫn này, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố ra quyết định thành lập Quỹ Vì người nghèo và ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của quỹ.

Đặc biệt, đến năm 2016, Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đã ban hành Quy chế 1198/QĐ-MTTW-ĐCT về vận động, quản lý và sử dụng Quỹ Vì người nghèo (sửa đổi), năm 2016.

 Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn thăm hỏi và trao quà cho các hộ nghèo trên địa bàn TP Cần Thơ. Ảnh: Quốc Trung.

Nếu như năm 2000, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đã ban hành Quyết định số 235/2000/QĐ-MTTW về thành lập và ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và sử dụng Quỹ Vì người nghèo thì 16 năm sau, Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đã đứng ra ban hành quy chế sửa đổi, cho thấy, trách nhiệm của Mặt trận, nỗ lực của Mặt trận trong hành trình vì người nghèo đã nâng lên một tầm cao mới.

Bởi vì Quy chế vận động, quản lý và sử dụng Quỹ Vì người nghèo sửa đổi năm 2016 đã mở rộng biên độ đối tượng thụ hưởng. Nếu trước đây, chỉ có người nghèo là đối tượng được thụ hưởng từ Quỹ Vì người nghèo, thì kể từ năm 2016, những người cận nghèo, hộ cận nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đột xuất và cộng đồng nghèo là những đối tượng được thụ hưởng.

Nhờ đó, Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” tiếp tục thu được nhiều kết quả đáng khích lệ, thể hiện quan điểm của Đảng và Nhà nước trong sự nghiệp chống đói nghèo, phát huy truyền thống “Tương thân tương ái” của đông đảo nhân dân trong nước cũng như kiều bào ta ở nước ngoài. Nỗ lực trên đã đem lại niềm vui cho hàng triệu người nghèo và tiếp tục khẳng định tính xã hội nhân văn sâu sắc của cuộc vận động.

Vân Anh