Nghệ An: “Chung tay bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em trong thiên tai, dịch bệnh”.

Hiện nay, Nghệ An có 875.825 trẻ em dưới 16 tuổi, chiếm 25,9% dân số, trong đó có 140.383 trẻ em có hoàn cảnh khó khan, chiếm 16% dân số trẻ em. Có 11.335 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp. Năm 2021, Tháng hành động vì trẻ em được thực hiện theo chủ đề: “Chung tay bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em trong thiên tai, dịch bệnh”.

Thời gian qua, công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh Nghệ An nhận được sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể. Sự phối hợp chặt chẽ giữa Sở LĐ-TB&XH tỉnh Nghệ An - Cơ quan thường trực Ban điều hành công tác trẻ em tỉnh với các sở, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan trong triển khai các giải pháp thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Việc tổ chức Tháng hành động vì trẻ em và Diễn đàn trẻ em năm 2021 nhằm thúc đẩy phong trào toàn dân chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; thực hiện các chính sách, chương trình và vận động xã hội để giảm khoảng cách về cơ hội phát triển; tiếp cận các dịch vụ chăm sóc, bảo vệ trẻ em và dịch vụ phúc lợi xã hội dành cho trẻ em. Bên cạnh đó, đây cũng là dịp để thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em và các vấn đề của trẻ em đã được quy định tại Điều 74, Luật Trẻ em năm 2016; tạo cơ hội cho trẻ em được bày tỏ ý kiến, nguyện vọng của mình về các vấn đề có liên quan tới bản thân.

Tặng quà cho trẻ em nhân dịp Rằm Trung Thu 2020.

Đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm, hành động của các cấp, các ngành, đoàn thể, gia đình và cả cộng đồng đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, góp phần thúc đẩy việc thực hiện các quyền cơ bản của trẻ em và phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em một cách hiệu quả để trẻ em được sống trong môi trường an toàn, được phát triển toàn diện.

Tuy nhiên, năm nay do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 nên các hoạt động hướng về trẻ em được UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo tổ chức phải phù hợp với điều kiện của địa phương, đơn vị, bảo đảm thiết thực, hiệu quả và tuân thủ quy định về phòng, chống dịch bệnh. 

Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Nghệ An, Phó trưởng Ban chỉ đạo công tác trẻ em tỉnh Nghệ An Đoàn Hồng Vũ chia sẻ: "Năm 2020, tỉnh Nghệ An vừa trải qua khó khăn về dịch bệnh, vừa khó khăn do bão lũ. Nhiều tổ chức, doanh nghiệp cũng đối mặt với khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19. Tuy vậy, các nhà hảo tâm vẫn luôn đồng hành với trẻ em Nghệ An. Năm 2021 được tiếp tục xác định là năm khó khăn, nhưng Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh sẽ tiếp tục nỗ lực kêu gọi, thu hút các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức trong và ngoài nước, nhà hảo tâm hỗ trợ thực hiện các dự án, chương trình phẫu thuật cho trẻ em nghèo khuyết tật trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Đặc biệt trong thời gian này, đại dịch Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp. Rất cần sự chung tay bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em trong thiên tai, dịch bệnh này".

Phát tờ rơi tuyên truyền về phương pháp, cách thức bảo vệ trẻ em, phòng chống xâm hại trẻ em năm 2020

Giám đốc Đoàn Hồng Vũ nhấn mạnh: "Để chăm sóc, bảo vệ trẻ em, cần sự chung tay của cộng đồng. Trong những năm qua, tỉnh Nghệ An đã luôn quan tâm đến công tác chăm sóc trẻ em, đặc biệt là có nhiều chính sách cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.Không chỉ riêng trong Tháng hành động vì trẻ em, mà nhiệm vụ các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh cần quan tâm triển khai trong thời gian tới, đó là: nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác phòng, chống xâm hại trẻ em; chú trọng tăng cường công tác quản lý về trẻ em nói chung, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt nói riêng, làm cơ sở cho việc xây dựng các nhiệm vụ, biện pháp phòng, chống, can thiệp, hỗ trợ và trợ giúp cho trẻ em trước, trong và sau bạo lực, xâm hại xảy ra.

Để tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em, cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh cần tập trung đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức của gia đình, toàn xã hội các vấn đề về trẻ em và tầm quan trọng của công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; triển khai tốt các giải pháp bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn, tăng cường công tác phòng, chống tai nạn thương tích, bạo hành, xâm hại trẻ em. Quan tâm chăm sóc, bảo vệ trẻ em, nhất là trẻ em bất hạnh, kém may mắn luôn là trách nhiệm của cả cộng đồng".

"Các hoạt động truyền thông đại chúng về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em được thực hiện thông qua nhiều hình thức, phù hợp với điều kiện, đặc điểm của từng vùng, miền: Xây dựng chuyên trang, phóng sự, tin bài đăng trên Thông báo nội bộ, Cổng thông tin điện tử của Tỉnh ủy, Báo Nghệ An, Đài phát thanh truyền hình cấp tỉnh, huyện; đọc tin, bài trên hệ thống loa phát thanh khối xóm, bản; tuyên truyền trên mạng xã hội như zalo, facebook...; tổ chức các chương trình truyền hình trực tiếp, như:"Cùng hòa nhịp yêu thương", "Vầng trăng yêu thương", "Em không phải bỏ học"..; sản xuất hàng chục nghìn pa nô, khẩu hiệu, xuất bản sách, tờ rơi về BVCSGDTE, phòng chống bạo lực, xâm hại, buôn bán trẻ em, tảo hôn, tai nạn thương tích, đuối nước trẻ em...; tổ chức hàng trăm cuộc tập huấn, đối thoại, hội thi, diễn đàn, các cuộc giao ban, lễ chào cờ, sinh hoạt chuyên đề định kỳ hàng tuần, hàng tháng, hàng quý, hàng năm; Tổ chức xét xử lưu động một số vụ án điểm về mua bán trẻ em; xây dựng mạng lưới tuyên truyền viên, cộng tác viên để truyền tải thông điệp về trẻ em; biểu dương, khen thưởng các tập thể cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác trẻ em của tỉnh Nghệ An: - Giám đốc Đoàn hồng Vũ cho biết thêm.

(baodansinh.vn)