Nghệ An tìm giải pháp trả lương cho giáo viên mầm non hợp đồng

Toàn tỉnh Nghệ An hiện có 1.724 giáo viên hợp đồng theo Nghị định 06/2018. Đây là đối tượng ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn, thuộc chỉ tiêu biên chế và được hưởng đầy đủ chế độ chính sách như viên chức. Tuy nhiên hiện chưa có nguồn kinh phí để trả lương cho các giáo viên này.

Do các chính sách đối với giáo viên được ký hợp đồng theo Nghị định 06/2018 hết hiệu lực vào tháng 12/2021, nên từ tháng 1.2022, 1.724 giáo viên hợp đồng lao động của Nghệ An không được cấp ngân sách để chi trả lương.

Các địa phương đều gặp vướng mắc vì khi quy định các chính sách đối với giáo viên được ký hợp đồng theo Nghị định 06/2018 hết hiệu lực vào tháng 12/2021, Nghị định 105/2020 không hướng dẫn cụ thể về việc giải quyết chế độ chính sách đối với đội ngũ giáo viên này.

Chính sách hết hiệu lực, ngân sách trung ương không cấp về cho các địa phương để trả lương cho những giáo viên hợp đồng nói trên, trong khi ngân sách địa phương thì chưa kịp xây dựng cơ chế để triển khai thực hiện.

Do đó đã xảy ra tình trạng chậm lương, ảnh hưởng đến quyền lợi và tâm lý đội ngũ giáo viên, gây khó khăn cho ngành giáo dục.

Được biết hiện nay hầu hết các huyện, thành thị đã trả lương cho giáo viên mầm non hợp đồng trong biên chế. Tuy nhiên đây chỉ là giải pháp tạm thời, tạm ứng chi. Để giải quyết dứt điểm nguồn trả lương cho giáo viên, UBND tỉnh Nghệ An, sẽ tham mưu nghị quyết trình HĐND tỉnh phê duyệt cấp kinh phí để trả lương cho các giáo viên này.

(baodansinh.vn)