Nghỉ ngang có được rút tiền thất nghiệp không?

Điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp khi nghỉ ngang được quy định chi tiết tại Điều 49 Luật Việc làm 2013. Cụ thể như sau.

Căn cứ quy định tại Bộ luật lao động 2019 thì người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động nhưng phải báo trước cho người sử dụng lao động một khoảng thời gian nhất định, trừ các trường hợp không phải báo trước theo quy định.

Tùy từng trường hợp, loại hợp đồng lao động giao kết, ngành nghề công việc mà thời hạn báo trước có thể là 3 ngày hoặc tối đa lên đến 120 ngày.

Các trường hợp người lao động vi phạm quy định về thời hạn báo trước khi nghỉ việc thì được xem là đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật theo Điều 39 Bộ luật Lao động 2019.

Hiện pháp luật không có quy định liên quan đến thuật ngữ "Nghỉ ngang", tuy nhiên có thể hiểu "Nghỉ ngang" là trường hợp người lao động vi phạm quy định về thời hạn báo trước khi nghỉ việc.

Theo Điều 49 Luật Việc làm 2013, điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp gồm:

Empty

Empty(baodansinh.vn)