Ngỡ ngàng trước những đổi thay trong cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Trị

Đến các bản làng ở tỉnh Quảng Trị hôm nay, nhiều người không khỏi ngỡ ngàng trước những đổi thay trong cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số. Không còn lầm lũi trong đói nghèo, lạc hậu, người Vân Kiều, Pa Kô đã tiếp cận được với các dịch vụ xã hội cơ bản, giúp nâng cao đời sống vật chất, tinh thần.

Đến giờ, mọi người vẫn quen gọi địa bàn các xã: Thuận, Thanh, Lìa, A Dơi, Ba Tầng, Hướng Lộc, Xy bằng cái tên “vùng Lìa”. Trước kia, ở vùng đất này, đường sá đi lại rất khó khăn. Người dân chủ yếu chỉ quẩn quanh trong bản. Đói nghèo, lạc hậu đeo bám bà con như một căn bệnh. Lũ trẻ lớn lên, sớm rời bỏ con chữ, vội vã kết hôn, rồi lại khổ cực như đời ông bà, ba mẹ. 

Người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số được hỗ trợ bò giống để cải thiện sinh kế - Ảnh: Q.H​
 

Giống như vùng Lìa, các xã vùng sâu, vùng xa của huyện miền núi Đakrông gồm: Tà Long, Húc Nghì, Tà Rụt, A Bung, A Ngo, A Vao… cũng trong hoàn cảnh đói nghèo lạc hậu. 
 
Để giải quyết thực trạng này, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh đã vào cuộc, cụ thể hóa các chính sách dân tộc, chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số bằng nhiều chủ trương, nghị quyết, kế hoạch... Các chương trình, chính sách, dự án “tiếp sức” cho đồng bào dân tộc thiểu số phát triển nhanh về cả số lượng lẫn chất lượng. Đặc biệt, nhiều chính sách đã giúp người dân thuận lợi hơn trong việc tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản như y tế, giáo dục, bảo hiểm xã hội, tiếp cận thông tin; hỗ trợ phát triển sinh kế, đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt… Trong đó, việc thuận lợi trong tiếp cận các dịch vụ cơ bản về chăm sóc sức khỏe, giáo dục và đào tạo đã mang lại niềm vui lớn cho đồng bào dân tộc thiểu số.
 
Hiện nay, đồng bào dân tộc thiểu số được cấp 100% thẻ bảo hiểm y tế. Hộ nghèo được hỗ trợ tiền ăn, tiền tàu xe khi đi khám, chữa bệnh. Phụ nữ sinh đẻ có kế hoạch được hỗ trợ tiền theo quy định. Chính sách hỗ trợ về giáo dục đã nâng bước học sinh đồng bào dân tộc thiểu số đến trường. Các em thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo được miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập.
 
Việc triển khai các chương trình, chính sách, dự án giúp đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận các dịch vụ cơ bản đã và đang được gắn liền với nỗ lực phát triển hạ tầng cơ sở, điều kiện thiết yếu phục vụ việc sinh hoạt và sản xuất của bà con. Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, cấp ủy, chính quyền các cấp tranh thủ nguồn lực, làm thay đổi diện mạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.

Kết quả đáng mừng là hiện nay, 100% xã trên địa bàn đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống có điện lưới quốc gia với 99,1% số hộ sử dụng điện; 100% xã được phủ sóng phát thanh, truyền hình; 100% xã có đường giao thông đến trung tâm xã được cứng hóa; 85% số thôn, bản có đường giao thông đi lại được cả hai mùa… Hệ thống trường lớp, trạm y tế đã được xây dựng kiên cố, cao tầng hóa ở hầu hết các xã và trung tâm cụm xã. Đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận nhiều dịch vụ cơ bản mà đời ông, đời cha, thậm chí ngay chính họ từng hoàn toàn xa lạ.
 
Được sự “tiếp sức” có trách nhiệm, hiệu quả, điều kiện kinh tế - xã hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã có bước tiến dài. Cơ cấu kinh tế trên địa bàn chuyển dịch theo lợi thế của từng tiểu vùng. Tỉ lệ hộ nghèo hằng năm ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số giảm trên 4%. Bộ mặt nông thôn miền núi đã có những đổi thay rõ rệt. Bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp được bảo tồn, phát huy. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn đảm bảo.
 
Không chỉ giúp nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, việc tiếp cận với các dịch vụ xã hội cơ bản đã giúp người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số nuôi lớn niềm tin vào Đảng và Nhà nước.

Kim Hảo