Người lao động phải về nước trước hạn được hỗ trợ đến 30 triệu đồng

Từ ngày 21/2/2022, người lao động Việt Nam phải về nước trước hạn do bị tai nạn lao động, ốm đau đến mức không còn khả năng làm việc ở nước ngoài, được hỗ trợ tối đa 30 triệu đồng/trường hợp.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 40/2021/QĐ-TTg về Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước. Theo quyết định, đây là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, hoạt động không vì mục đích lợi nhuận. Quỹ hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư.

Theo Quyết định số 40/2021/QĐ-TTg, người lao động phải về nước trước thời hạn được hỗ trợ từ 7-30 triệu đồng.

Theo quyết định, người lao động phải về nước trước thời hạn do bị tai nạn lao động, tai nạn rủi ro, ốm đau, bệnh tật đến mức không còn khả năng tiếp tục làm việc ở nước ngoài được hỗ trợ từ 10-30 triệu đồng/trường hợp.

Người lao động phải về nước trước hạn vì người sử dụng lao động ở nước ngoài bị giải thể, phá sản hoặc thu hẹp sản xuất do thiên tai, dịch bệnh, bất ổn chính trị, chiến tranh, suy thoái kinh tế hoặc vì lý do bất khả kháng khác được hỗ trợ từ 7-20 triệu đồng/trường hợp.

Người lao động phải về nước trước thời hạn do đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động khi bị người sử dụng lao động ngược đãi, cưỡng bức lao động hoặc có nguy cơ rõ ràng đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe hoặc bị quấy rối tình dục trong thời gian làm việc ở nước ngoài được hỗ trợ ở mức từ 7-20 triệu đồng/trường hợp.

Ngoài ra, người lao động phải về nước trước hạn (do bị tai nạn lao động, ốm đau, đơn phương chấm dứt hợp đồng khi bị người sử dụng lao động ngược đãi…) có nhu cầu được đào tạo chuyển đổi nghề, được hỗ trợ chi phí đào tạo nâng cao trình độ kỹ năng nghề để tham gia thị trường lao động, ổn định cuộc sống được hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng, tối đa 6 tháng/người/khóa học...

Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước thuộc Bộ LĐ-TB&XH nhằm hỗ trợ phát triển, ổn định và mở rộng thị trường; phòng ngừa, giảm thiểu và khắc phục rủi ro đối với người lao động và doanh nghiệp; bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

Doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đóng góp quỹ mức 150.000 đồng/người lao động/hợp đồng. Doanh nghiệp được hạch toán khoản đóng góp này vào chi phí hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài của doanh nghiệp. Người lao động đi làm việc ở nước ngoài đóng góp quỹ mức 100.000 đồng/người/hợp đồng.

(thoidai.com.vn)