Người nghèo, người khuyết tật được miễn thu phí trong chăn nuôi

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 24/2021/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong chăn nuôi.

Theo đó, khoản 1 điều 3 thông tư này nêu rõ mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong chăn nuôi gồm: phí thẩm định cấp giấy phép, giấy chứng nhận vật tư nông nghiệp; phí thẩm định kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực nông nghiêp; phí thẩm định công nhận hoặc chỉ định, giám sát phòng kiểm nghiệm, phòng thử nghiệm trong lĩnh vực nông nghiệp quy định tại biểu mức thu phí ban hành kèm theo thông tư này.

Biểu mức thu phí trong chăn nuôi do Bộ Tài chính ban hành kèm thông tư được áp dụng đối với các công việc cụ thể như sau: thẩm định cấp giấy phép nhập khẩu thức ăn chăn nuôi chưa được công bố thông tin trên Cổng thông tin của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (350.000 đồng/lần); thẩm định cấp giấy phép nhập khẩu lần đầu đực giống, tinh, phôi giống gia súc (250.000 đồng/lần); công nhận dòng, giống vật nuôi mới (750.000 đồng/lần); thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi (5.700.000 đồng/lần)…

Ảnh minh hoạ.

Thông tư cũng quy định miễn thu phí đối với cá nhân thuộc hộ nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, người có công với cách mạng, tổ chức, cá nhân ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn khi đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện các nội dung thu phí quy định tại biểu phí trong chăn nuôi ban hành kèm theo thông tư này.

Như vậy, theo thông tư này, người thuộc hộ nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, người có công với cách mạng, tổ chức, cá nhân ở các xã có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn khi đề nghị cơ quan có thẩm quyền thì có thể được miễn thu phí.

Chậm nhất ngày 5 hàng tháng, tổ chức thu phí phải gửi số tiền phí thu của tháng trước vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách mở tại Kho bạc Nhà nước.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 17/5/2021.

(thoidai.com.vn)