Người tham gia BHXH tự nguyện có thể được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng lên tới 100%

Theo thống kê của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, tính đến hết tháng 4/2023, có 14/63 tỉnh trích ngân sách hỗ trợ thêm cho người tham gia BHXH tự nguyện. Một số địa phương có tỷ lệ hỗ trợ thêm cao đến 100% đối với một số đối tượng đặc thù.

Các tỉnh, thành trích ngân sách hỗ trợ tiền đóng BHXH cho người tham gia BHXH tự nguyện gồm: Hà Nội, An Giang, Bắc Giang, Bắc Ninh, Cần Thơ, Hà Tĩnh, Hải Dương, Hải Phòng, Hậu Giang, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ninh, Sơn La, Vĩnh Phúc.

Có 57 tỉnh trích ngân sách hỗ trợ thêm cho người tham gia BHYT hộ cận nghèo. 26 tỉnh trích ngân sách hỗ trợ thêm hộ nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình. 28 tỉnh hỗ trợ thêm cho học sinh sinh viên. 19 tỉnh hỗ trợ 20%,70% hoặc 100% cho nhóm đối tượng đặc thù như người dân tộc thiểu số, người cao tuổi, người nhiễm HIV, cựu quân nhân, người tu hành, thu gom rác… Trong đó, các địa phương có tỷ lệ hỗ trợ cao đến 100% đối với một số đối tượng đặc thù như: Bắc Ninh, Cần Thơ, Hà Nam, Hưng Yên, Ninh Bình.

Nhận thức của người dân về vai trò, ý nghĩa của BHXH, BHTN, BHYT ngày càng được nâng cao (Ảnh minh họa: KT).

Tính đến hết tháng 4/2023, cả nước có hơn 17,1 triệu người tham gia BHXH, đạt tỷ lệ bao phủ là 37,1% lực lượng lao động trong độ tuổi; khoảng 14 triệu người tham gia Bảo hiểm tự nguyện (BHTN), đạt tỷ lệ bao phủ là 30,4% lực lượng lao động trong độ tuổi; hơn 90,2 triệu người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ bao phủ là 91,2% dân số, tăng gần 4,4 triệu người so với cùng kỳ năm 2022. Cùng với đó, công tác giải quyết, chi trả chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN được triển khai đầy đủ, kịp thời, đúng quy định.

Công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số tiếp tục được chú trọng thực hiện, đáp ứng sự hài lòng, yên tâm, tin tưởng của người tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT. Đến nay, 100% thủ tục hành chính của Ngành được cung cấp dịch vụ công (DVC) trực tuyến toàn trình và tích hợp trên Cổng DVC BHXH Việt Nam, từng bước tích hợp trên Cổng DVC quốc gia; trên 12.400 cơ sở KCB triển khai KCB BHYT bằng Căn cước công dân gắn chip (đạt 97% tổng số cơ sở KCB BHYT trên toàn quốc) với hơn 25,7 triệu lượt tra cứu thông tin thẻ BHYT bằng Căn cước công dân thành công...

Để đạt được những kết quả trên, bên cạnh sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Quốc hội, Chính phủ, sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành và nỗ lực của ngành BHXH Việt Nam còn là sự vào cuộc tích cực của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương. BHXH Việt Nam xác định sự vào cuộc này là một trong những yếu tố then chốt, quyết định đến hiệu quả tổ chức, thực hiện chính sách BHXH, BHYT.

(thoidai.com.vn)