Nhận diện đúng các hiện tượng tôn giáo mới

Ngày 15-6, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội thảo “Hiện tượng tôn giáo mới hiện nay, thực trạng và giải pháp”.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: mattran

Tại hội thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực nêu rõ, gần đây, các hiện tượng tôn giáo mới vẫn tiếp tục xuất hiện và có nhiều ảnh hưởng đối với đời sống chính trị xã hội ở Việt Nam.

Nhiều nơi, sinh hoạt của các hiện tượng tôn giáo mới đã gây ra những xung đột đối với văn hóa truyền thống, gây bức xúc dư luận, tạo điểm nóng, gây bất ổn về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở một số địa phương, gây nhiều bức xúc trong dư luận và chính quyền các cấp đang gặp nhiều lúng túng trong xử lý.

Sự xuất hiện của các hiện tượng tôn giáo nói trên đã và đang đặt ra một nhu cầu bức thiết đối với các nhà nghiên cứu và quản lý cần có lời giải đáp trong việc nhận thức thế nào về hiện tượng tôn giáo mới; trên cơ sở đó có nhận thức đúng, thái độ đúng đắn, khách quan đưa ra các chủ trương, biện pháp ứng xử phù hợp.

Qua hội thảo, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ tiếp thu ý kiến các chuyên gia, cán bộ MTTQ, chính quyền, đoàn thể để có các giải pháp phù hợp với công tác tôn giáo.

Đồng thời, mặt trận sẽ đề xuất một số giải pháp trong việc tiếp tục nghiên cứu, rà soát, sửa đổi, bổ sung chính sách cũng như sự đổi mới cần thiết trong công tác quản lý, vận động, đoàn kết và ứng xử xã hội với các hiện tượng tôn giáo mới này.

(sggp.org.vn)