Nhiều kết quả tích cực từ Chương trình Quốc gia về tăng cường hợp tác và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài 2019-2025

Ngày 21/12, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) đã tổ chức Hội nghị Sơ kết Chương trình Quốc gia về tăng cường hợp tác và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) giai đoạn 2019-2025 tại Hà Nội.

Hội nghị có với sự tham dự của đại diện UBND và cơ quan đầu mối về công tác PCPNN của các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương tham dự trực tuyến, đại diện một số ban, bộ, ngành, đoàn thể, tổ chức nhân dân ở Trung ương và các cơ quan tham gia cơ chế Ủy ban Công tác về các tổ chức PCPNN.

Quang cảnh Hội nghị. (Nguồn: VUFO)

Hội nghị Sơ kết Chương trình Quốc gia nhằm đánh giá giữa kỳ tình hình triển khai Chương trình Quốc gia, từ đó để xuất các phương hướng và giải pháp để nhằm nâng cao hiệu quả triển khai Chương trình Quốc gia trong giai đoạn 2022-2025.

Theo đó, mặc dù tình hình thế giới, khu vực và Việt Nam có nhiều diễn biến không thuận lợi cho hoạt động của các tổ chức PCPNN tại Việt Nam, nhưng với sự nỗ lực của VUFO/Ủy ban, sự hỗ trợ của các cơ quan tham gia cơ chế Ủy ban, các bộ, ngành, địa phương và đặc biệt sự ủng hộ của các tổ chức PCPNN, công tác PCPNN trong bà năm qua tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực.

Cụ thể, gần 500 tổ chức PCPNN đã hỗ trợ cho Việt Nam khoảng 220-250 triệu USD/năm trên các lĩnh vực Việt Nam có nhu cầu.

Quan hệ của các tổ chức PCPNN với các cơ quan, đối tác Việt Nam tiếp tục được củng cố, hiệu quả của các chương trình, dự án tiếp tục được nâng cao; vai trò của cơ quan đầu mối triển khai chương trình là VUFO và Uỷ ban Công tác về các tổ chức PCPNN được thể hiện rõ nét.

Trong thời gian tới, VUFO sẽ tiếp tục hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương để triển khai hiệu quả công tác vận động viện trợ, bám sát vào các giải pháp đề ra trong Chương trình quốc gia, linh hoạt điều chỉnh các ưu tiên hợp tác phù hợp với nhu cầu của địa phương trong bối cảnh mới, phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra trong Chương trình quốc gia.

(baoquocte.vn)