Những biện pháp phòng chống đuối nước cho học sinh và trẻ nhỏ

Đuối nước ở trẻ em có cả nguyên nhân chủ quan và khách quan. Để phòng tránh đuối nước ở học sinh và trẻ nhỏ, cần sự phối hợp của cả cộng đồng.

Chú thích ảnh

(thoidai.com.vn)