Những đối tượng nào được hỗ trợ từ gói bổ sung từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Hiện nay, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đang gấp rút chi trả tiền hỗ trợ cho người lao động ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo Nghị quyết 24 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Một số lao động tại các đơn vị sự nghiệp phản hồi rõ hơn về những đối tượng nào được chi trả, thủ tục hồ sơ, các mức chi trả, hình thức chi trả.

Người lao động làm thủ tục hưởng Bảo hiểm thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội.

Về vấn đề này, ngày 11/8/2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị Quyết 24/2022/UBTVQH15 tiếp tục chi trả cho hỗ trợ đối với người lao động theo Nghị Quyết số 03/2021/UBTVQH15 sử dụng khoảng 1.155 tỷ đồng hỗ trợ cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 từ kết dư Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp.

Đây là những trường hợp lao động làm việc tại các đơn vị sự nghiệp tự chủ một phần kinh phí và các trường hợp đã nghỉ việc từ năm 2020 nhưng còn bảo lưu thời gian đóng bảo thiểm thất nghiệp.

Theo thống kê, cả nước có hơn 414.000 người thuộc nhóm được hưởng gói bổ sung từ quỹ Bảo hiểm thất nghiệp.

Về mặt thủ tục, với những người đang làm việc tại doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp nộp hồ sơ cho người lao động theo mẫu quy định tại Quyết định 28/2021.

Còn với người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp: Người lao động đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh hoặc cấp huyện nơi người lao động có nhu cầu nhận hỗ trợ theo Mẫu số 04. Thời hạn tiếp nhận đề nghị hỗ trợ chậm nhất đến hết ngày 20/12 /2021.

Tất cả các hồ sơ chi trả theo Nghị quyết 24 Uỷ ban Thường vụ Quốc hội là những hồ sơ đã nộp đúng hạn trước đó nhưng chưa kịp chi trả do hướng dẫn của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cận ngày hết hạn nộp hồ sơ (ngày 19/12/2021).

Do đó, BHXH các địa phương tiếp tục rà soát lại những trường hợp người lao động đủ điều kiện hưởng, đã nộp hồ sơ đúng thời hạn nhưng do kê khai sai thông tin, không liên lạc được và vì lý do chưa nhận được tiền hỗ trợ sẽ cố gắng giải quyết xong trước ngày 25/8/2022; tiếp tục chi trả hỗ trợ đối với người lao động theo Nghị quyết 03/2021, chậm nhất là ngày 10/9/2022 các cơ quan BHXH sẽ hoàn tất chi trả cho người lao động.

Về nhóm đối tượng tại đơn vị sự nghiệp tự chủ một phần, những lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp sẽ nhận được hỗ trợ theo nguyên tắc có đóng – có hưởng. Mức hưởng:

Chú thích ảnh

Điểm đáng lưu ý là những lao động là công chức, không tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp sẽ không nhận được hỗ trợ trên.

Hình thức chi trả hỗ trợ:

+ Đối với chi trả không dùng tiền mặt: cơ quan BHXH sẽ chuyển trực tiếp vào tài khoản của người lao động.

+ Đối với chi trả trực tiếp bằng tiền mặt: người lao động liên hệ trực tiếp với cơ quan BHXH nơi tiếp nhận hồ sơ hỗ trợ.

(theo Báo Tin tức)