Những nguy cơ từ trí tuệ nhân tạo đối với trẻ em

"Cơn sốt" trí tuệ nhân tạo (AI) trong giới công nghệ, đặc biệt sau khi xuất hiện các công cụ ChatGPT và GPT-4, được cho là “con dao hai lưỡi”, đặc biệt là đối với trẻ em.

Những nguy cơ từ AI đối với trẻ em. (Nguồn: TTXVN)Những nguy cơ từ trí tuệ nhân tạo (AI) đối với trẻ em. (Nguồn: TTXVN)