Những thầy thuốc 'quân hàm xanh' trên tuyến đầu chống dịch

Cùng với nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ, thời gian qua, lực lượng quân y Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình còn làm tốt công tác bảo vệ và chăm lo sức khỏe cho đồng bào ở các khu vực biên giới trên địa bàn. Trong thời kỳ cả nước tập trung chống dịch bệnh Covid-19, những người thầy thuốc mang quân hàm xanh đang đồng hành, góp sức “chia lửa” trên mặt trận chống dịch.