Ninh Thuận: Hội thảo tham vấn lồng ghép nội dung giảm nhẹ rủi ro thiên tai lấy trẻ em làm trung tâm

Vừa qua, UBND tỉnh Ninh Thuận phối hợp với UNICEF tổ chức Hội thảo tham vấn lồng ghép nội dung giảm nhẹ rủi ro thiên tai lấy trẻ em làm trung tâm vào Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) 5 năm, giai đoạn 2021-2025.

Hội thảo do ông Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận và bà Ranna Flowers, Trưởng Đại diện UNICEF tại Việt Nam đồng chủ trì hội. Tham dự còn có lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và các huyện, thành phố.

Tại Hội thảo, đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư đã báo cáo tình hình thực hiện và kết quả lồng ghép một số chỉ tiêu về trẻ em và giảm nhẹ rủi ro thiên tai trong kế hoạch phát triển KT-XH giai đoạn 2016-2020 và định hướng Kế hoạch phát triển KT-XH của tỉnh giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, dự kiến lồng ghép 16 chỉ tiêu về trẻ em và giảm nhẹ rủi ro thiên tai trên các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa và phát thanh truyền hình, nước sạch và vệ sinh môi trường. Hội thảo cũng đã nghe Tổ chức UNICEF thông tin về sự hỗ trợ, các hoạt động đạt được trong thời gian qua, định hướng hợp tác vì một môi trường xanh-sạch và an toàn cho trẻ em trong tương lai.

Các đại biểu đóng góp nhiều ý kiến thiết thực như: Tăng cường đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng và quy hoạch các khu dân cư ứng phó với biến đổi khí hậu; đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp phòng, tránh thiên tai, nhất là cho trẻ em và đối tượng yếu thế; triển khai lồng ghép, tích hợp giảm nhẹ thiên tai trong chương trình dạy học của nhà trường…

Ông Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội thảo.

Về phía INICEF, bà Ranna Flowers - Trưởng Đại diện UNICEF tại Việt Nam đánh giá cao nỗ lực của tỉnh Ninh Thuận trong thời gian qua. Qua đó, từng bước đặt các vấn đề ưu tiên về trẻ em trong chiến lược phát triển KT-XH. Bà mong muốn Ninh Thuận tiếp tục quan tâm, chú trọng cung cấp những dịch vụ thiết yếu về giáo dục, dinh dưỡng, sức khỏe, đặc biệt là trẻ em thuộc nhóm dễ bị tổn thương, dân tộc thiểu số và trẻ em khuyết tật...

Phát biểu kết luận Hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Lê Văn Bình nhấn mạnh: Những năm qua, được sự quan tâm của các bộ, ngành trung ương và sự hỗ trợ tích cực từ phía UNICEF, các vấn đề về nước sạch, môi trường, chăm sóc và bảo vệ trẻ em trước thiên tai đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Ông đề nghị các Sở, ngành và địa phương tiếp tục xác định rõ vấn đề ưu tiên, nhằm hướng đến mục tiêu hài hoà giữa phát triển KT-XH gắn với sự an toàn của trẻ em và cộng đồng trước thiên tai. Bên cạnh đó, cần huy động và phân bổ nguồn lực phù hợp cho mục tiêu phát triển của trẻ em, xây dựng và nhân rộng các mô hình hiệu quả. Tỉnh Ninh Thuận sẽ làm tốt công tác tuyên truyền, đánh giá những kết quả đạt được, mặt hạn chế và có giải pháp triển khai tốt hơn trong những năm tiếp theo. Đồng thời, mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của UNICEF để công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em được tốt hơn trong tương tai, phấn đấu hoàn thành mục tiêu “không để trẻ em nào bị bỏ lại phía sau".

Vân Anh