Nỏ thần giữ biển

Những năm gần đây, chủ quyền quốc gia vùng Biển Đông của chúng ta liên tục có kẻ lăm le xâm phạm. Dã tâm của kẻ thù không khác nhiều so với suốt chiều dài lịch sử mà chúng ta đã đương đầu. Tuy nhiên, thủ đoạn và chiêu bài của chúng hiện nay khác trước. Hiểm độc và khó lường.

Tinh thần đoàn kết luôn là sức mạnh của dân tộc Việt Nam.

Dân tộc ta đã nhiều lần phải đối mặt với kẻ thù trong thế không cân sức. Nhưng chúng ta chưa từng khuất phục và luôn chiến thắng. Bởi con cháu Lạc Hồng có một thứ vũ khí mạnh vô song. Đó là đoàn kết.

Cha ông xưa truyền cho con cháu vũ khí này qua bài học ẩn dụ: nỏ thần giữ nước! Có nỏ thần, bách chiến bách thắng! Cách đây hơn 1000 năm, đất nước loạn 12 sứ quân. Đinh Tiên Hoàng đã thống nhất giang sơn, xây dựng khối đoàn kết toàn dân tộc.

Câu chuyện về Đinh Bộ Lĩnh được truyền lại cho thế hệ trẻ.

Quân Nam Hán xâm lược Đại Cồ Việt đã bị quân dân ta nghiền nát. Bởi lúc đó vua Lê Đại Hành đã có trong tay nỏ thần: khối đại đoàn kết toàn dân mà Đinh Tiên Hoàng đã tạo ra trước đó!

Đinh Bộ Lĩnh (Ảnh minh họa)

Trong thế kỷ 13, quân Nguyên Mông nuốt trọn nửa thế giới với những đội quân xuất quỷ nhập thần. Những quốc gia to lớn sừng sững cũng bị chôn vùi trong thoáng chốc. Nhà Trần đã mài, đúc nỏ thần từ hội nghị Bình Than, hội nghị Diên Hồng đến Hịch tướng sỹ… hiệu triệu tinh thần đoàn kết toàn dân.

Hội nghị Diên Hồng

Vị tướng anh minh Trần Hưng Đạo dẹp bỏ thù nhà để xây đắp tình đoàn kết họ tộc, triều đình. Vì vậy, ba lần quân Nguyên xâm lược Việt Nam đều thất bại. Khối đại đoàn kết của chúng ta đã chính thức chấm dứt sự cuồng bạo và đẩy xuống vực suy tàn của một trong những đế chế lớn mạnh nhất lịch sử loài người.

200 năm sau, khi giặc Minh đô hộ nước ta, Lê Lợi đã tổ chức những đội nghĩa quân “Tướng sĩ một lòng phụ tử. Hòa nước sông chén rượu ngọt ngào” (Nguyễn Trãi) nên đã đập tan ách thống trị nhà Minh, tống khứ chúng khỏi bờ cõi nước Nam.

Chiến thắng hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ trong thế kỷ 20 của chúng ta đã làm chấn động địa cầu, thay đổi quan niệm và cục diện thế giới… cũng bởi tinh thần đoàn kết triệu người như một.

Những năm tháng đất nước đói nghèo do chìm trong cơ chế kinh tế kế hoạch hóa tập trung, bao cấp. Những lý luận giáo điều, định kiến, tư duy duy ý chí… bủa vây, trói buộc ý thức và hành động xã hội. Khó khăn lúc đó không kém gì giặc ngoại xâm. Tuy nhiên, tinh thần đoàn kết nội bộ Đảng, đoàn kết giữa Đảng với dân đã giúp chúng ta vượt lên chính mình. Xé rào, đột phá, thuyết phục, vận động, đấu tranh với đồng đội, đồng chí, với cấp trên, với ý thức hệ toàn xã hội và thậm chí với cả chính mình… hết sức cam go, căng thẳng. Nhưng tình đoàn kết đã bảo vệ sự bền vững của tổ chức, sự trong sáng của hành động, phát ngôn.

Tình đoàn kết dẫn dắt lẽ phải đến chiến thắng, đưa Đảng sát với dân, đưa chính sách sát với cuộc sống… Và vì vậy chúng ta đã chiến thắng những tư tưởng, tư duy, cơ chế, hệ thống… lạc hậu đó để đổi mới, mở cửa, tiến bộ.

Trong cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền hôm nay, chúng ta cũng không thể lấy gì thay thế cho nỏ thần giữ nước. Tinh thần đoàn kết được xây dựng trên toàn xã hội và trong nhiều mối quan hệ khác nhau. Nhưng cốt lõi vẫn là quan hệ giữa dân chúng và nhà cầm quyền. Ở đây là dân với Đảng. Đảng Cộng sản Việt Nam là tổ chức lãnh đạo đất nước chuyên chính. Gần một thế kỷ qua, Đảng đã dẫn dắt dân tộc vượt qua rất nhiều thử thách để xây dựng được một Việt Nam hôm nay.

Bản lĩnh, sức mạnh, phẩm chất của Đảng ta đã được thể hiện, trui rèn và khẳng định. Giai đoạn gần đây, nội bộ Đảng xuất hiện một số hiện tượng tiêu cực làm ảnh hưởng lòng tin nhân dân. Nhưng đó không phải là bản chất, không phải là bao trùm hay bất khả kháng. Thành tựu của đất nước, đời sống của nhân dân, đánh giá của thế giới đã khẳng định tính ưu việt của sự lãnh đạo của Đảng. Và nhất là đối với vấn đề chủ quyền quốc gia, không chỉ Đảng, mà chắc hẳn bất cứ người Việt Nam nào cũng không bao giờ đánh đổi dù với bất cứ điều gì.

Nhân dân cần phải tin rằng: quan tâm, chăm lo, trăn trở nhất về chủ quyền quốc gia chính là những nhà lãnh đạo, những đảng viên đang đứng mũi, chịu sào, chèo lái vận mệnh đất nước. Đảng chỉ có thể mạnh mẽ và đủ bản lĩnh lãnh đạo cách mạng giành được chiến thắng khi có lòng tin và sự ủng hộ của nhân dân.

Cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền ngày nay cam go, phức tạp. Ngoài tinh thần đoàn kết, chúng ta phải mưu trí, tỉnh táo, tinh tường. Chúng ta đấu tranh nhưng phải bảo vệ hòa bình, ổn định, phát triển; bảo vệ thành tựu và cuộc sống đang ngày một thịnh vượng của nhân dân; bảo vệ và làm sáng tỏ công lý và phẩm chất của nhân dân Việt Nam.

Cuộc đấu tranh hiện nay, mặt trận trước tiên là pháp lý. Việt Nam luôn là quốc gia tôn trọng, tích cực tuân thủ, xây dựng và bảo vệ luật pháp quốc tế. Luật pháp quốc tế là chuẩn mực chung của thế giới mà không quốc gia nào, lực lượng nào có thể bước qua. Đây là chỗ dựa của chúng ta và cũng là chỗ dựa của công lý. Chúng ta cần đấu tranh xác đáng, tỉnh táo và bền bỉ. Công lý và văn minh của loài người là vũ khí của ta.

Mặt trận tiếp theo là dư luận quốc tế, dư luận nhân dân trên toàn thế giới. Chúng ta cần làm rõ và kịp thời lẽ phải cũng như tâm nguyện hòa bình của mình với nhân dân thế giới thông qua thông tin, tuyên truyền, vận động.

Trên mặt trận ngoại giao, chúng ta luôn tranh thủ sự ủng hộ của bạn bè, đối tác về chủ trương đấu tranh bảo vệ chủ quyền chính đáng của mình cũng như vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển về biển của các nước.

Cuộc đấu tranh này đã được xác định là bền bỉ, bình tĩnh, tỉnh táo. Trên mọi mặt trận, Việt Nam luôn thể hiện tinh thần hòa hiếu, cao thượng, công tâm... nhưng kiên quyết, sắt đá. Cuộc chiến nào kẻ thù cũng thâm độc. Vì vậy mọi lực lượng xã hội, trong và ngoài nước luôn cần tỉnh táo tránh mắc bẫy li gián, rối loạn để bị đẩy vào cảnh nồi da xáo thịt hoặc trở nên cực đoan, thô lỗ, xấu xí. Ta không để thế giới hiểu nhầm. Không để kẻ thù kiếm cớ lu loa, vu khống, bôi nhọ hoặc đánh tráo, lập lờ đen trắng. Trên dưới đồng lòng, cương nhu phối hợp nhịp nhàng. Cả nước kết thành một khối thì không kẻ thù nào đáng sợ. Cuộc đấu tranh của người Việt với kẻ thù xâm lược luôn có rất nhiều những anh hùng. Hôm nay, những anh hùng bảo vệ tổ quốc chính là biết bảo vệ nỏ thần. Nỏ thần giữ biển là tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng về bảo vệ chủ quyền!

Trâm Anh