Nửa đầu năm 2020, Tổng đài 1800.6838 nhận gần 8.000 cuộc gọi khiếu nại của người tiêu dùng

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương) vừa tổ chức Hội nghị Triển khai Chương trình Doanh nghiệp vì người tiêu dùng và Hệ thống Tổng đài 1800.6838. 

Tại hội nghị, các đại biểu nhận định, trong bối cảnh tình trạng vi phạm quyền lợi người tiêu dùng đang ngày càng diễn ra với phạm vi rộng và đa dạng, tinh vi hơn, vấn đề bảo vệ người tiêu dùng cần sự tham gia tích cực, chủ động của toàn xã hội, trong đó có vai trò, trách nhiệm quan trọng của chính cộng đồng doanh nghiệp.

Theo Trung tâm Thông tin, Tư vấn đào tạo (Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng - Bộ Công Thương), nửa đầu năm 2020 đã có gần 8.000 cuộc gọi cần tư vấn, khiếu nại của người tiêu dùng tới đường dây nóng 1800.6838; phản ánh liên quan đến dịch vụ vận tải, phương tiện vận chuyển; tài chính, bảo hiểm, ngân hàng, tín dụng tiêu dùng; hàng hóa tiêu dùng hàng ngày; dịch vụ điện thoại, viễn thông...

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: NH

Theo Bộ Công Thương, đường dây nóng này miễn phí cuộc gọi, miến phí tư vấn, xây dựng hệ thống tiếp nhận, lưu vết cuộc gọi, hệ thống hóa cơ sở dữ liệu tư vấn, hỗ trợ người tiêu dùng, tổng đài sẽ hệ thống hóa, số hóa và điện tử hóa toàn bộ quy trình, xây dựng kết nối mở với các đơn vị để hỗ trợ.

Các chủ thể tham gia vận hành tổng đài gồm, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, các Sở Công Thương, các doanh nghiệp và tổ chức, cơ quan có liên quan trên phạm vi cả nước. Quy trình hoạt động tiếp nhận của đường dây nóng cụ thể là: Sau khi tiếp nhận thông tin, sẽ có nhóm rà soát, kiểm tra và xác minh, sau khi được phân công cụ thể sẽ rà soát, xử lý và báo cáo, liên hệ tổ chức cá nhân kinh doanh hàng hóa dịch vụ, người tiêu dùng và có tư vấn hướng dẫn các bên liên quan giải quyết vụ việc.

Theo Trung tâm Thông tin, Tư vấn đào tạo, Tổng đài được kết nối đến khắp các tỉnh thành; thống nhất quy trình tiếp nhận tư vấn hỗ trợ người tiêu dùng. Đồng thời số hóa, điện tử hóa khâu tư vấn, tiếp nhận đến giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng. Cùng với đó hỗ trợ kết nối các doanh nghiệp, người tiêu dùng và các bên liên quan để hỗ trợ, giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng…

Trong thời gian tới, Trung tâm Thông tin, Tư vấn đào tạo sẽ kết nối đến khắp các tỉnh thành; thống nhất quy trình tiếp nhận tư vấn hỗ trợ người tiêu dùng; số hóa, điện tử hóa khâu tư vấn, tiếp nhận đến giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng. Đồng thời sẽ hỗ trợ kết nối các doanh nghiệp, người tiêu dùng và các bên liên quan trong công tác tư vấn, hỗ trợ và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng; giảm thiểu thủ tục hành chính; hỗ trợ, nâng cao nhận thức của các cán bộ trong công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

Ngoài ra, Trung tâm cũng sử dụng một đầu số điện thoại chung, một hệ thống cơ sở dữ liệu chung và một quy trình nội dung tư vấn thống nhất cho các khiếu nại của người tiêu dùng trên phạm vi toàn quốc thông qua tổng đài 18006838....

Khang Anh