Phản bác luận điệu xuyên tạc

Càng gần đến Đại hội XIII, các thế lực thù địch càng đẩy mạnh chống phá. Một số tổ chức phản động như Việt Tân, "Hội anh em dân chủ"; một số tờ báo phương Tây như BBC, RFA, VOA… đã tung lên các trang mạng xã hội đủ loại thông tin bịa đặt, bôi nhọ, suy diễn, đồn đoán về công tác cán bộ với nhiều mục đích xấu.

Từ nay tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các cơ quan chức năng tiếp tục thực hiện những giải pháp quyết liệt, đồng bộ và kịp thời sẽ không để "khoảng trống" thông tin để các thế lực thù địch lợi dụng, xuyên tạc chống phá.