Phát triển nhà ở xã hội đạt khoảng 42% so với mục tiêu đề ra

Theo thống kê của Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng), đến nay cả nước đã hoàn thành 249 dự án nhà ở xã hội (NOXH) cho người thu nhập thấp khu vực đô thị, công nhân khu công nghiệp với quy mô xây dựng khoảng hơn 104.200 căn hộ, với tổng diện tích khoảng 5,4 triệu mét vuông. Đồng thời, đang tiếp tục triển khai 264 dự án, quy mô xây dựng khoảng 219 nghìn căn hộ.

Phát triển nhà ở xã hội đạt khoảng 42% so với mục tiêu đề ra.

Thông tin từ báo Nhân dân cho biết, kết quả nêu trên rất đáng ghi nhận, nhưng còn thấp so với kế hoạch, mới đạt khoảng 42% so với mục tiêu đề ra trong Chiến lược Phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 (12,5 triệu mét vuông NOXH).

Hiện nay, Bộ Xây dựng đang triển khai xây dựng Dự án Xây dựng chính sách tổng thể NOXH tại Việt Nam trong giai đoạn 2021 - 2030 nhằm hoàn thiện thể chế, pháp luật về NOXH, đồng thời nâng cao năng lực của các cơ quan hoạch định chính sách, các cấp quản lý nhà ở tại Việt Nam. Mặt khác, dự án này còn nhằm bảo đảm an sinh xã hội, giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu hụt nhà ở cho các đối tượng thu nhập thấp, công nhân các khu công nghiệp, cũng như cải thiện điều kiện sống của người có thu nhập thấp và trung bình, đồng thời giúp thị trường nhà ở Việt Nam phát triển bền vững, lành mạnh.

TTXVN cho hay, qua tổng hợp báo cáo của các địa phương đến nay, trên địa bàn cả nước, đã hoàn thành 249 dự án nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp khu vực đô thị, công nhân khu công nghiệp với quy mô xây dựng khoảng hơn 104.200 căn hộ, với tổng diện tích khoảng 5,4 triệu m2. Ngoài ra, cả nước đang tiếp tục triển khai 264 dự án, quy mô xây dựng khoảng 219.000 căn hộ.

Mặc dù kết quả đạt được thể hiện nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương trong thời gian qua nhưng vần còn thấp so với kế hoạch, mới đạt khoảng 42% so với mục tiêu đề ra trong Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 là 12,5 triệu m2 nhà ở.

(baodansinh.vn)