Phê duyệt bộ tài liệu về phòng, chống Covid-19 và hướng dẫn công tác y tế học đường

Mới đây, Bộ GD&ĐT vừa công bố quyết định phê duyệt bộ tài liệu truyền thông về phòng, chống dịch Covid-19 và hướng dẫn công tác y tế trong trường học.

Công tác y tế học đường trong những năm gần đây đã khẳng định được vai trò không thể thiếu trong công tác chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch bệnh cho học sinh. (Ảnh : Vinamilk)

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá, hiện nay, công tác y tế trường học, chăm sóc sức khỏe cho học sinh đang từng bước đi vào nền nếp, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu giáo dục toàn diện. Các điều kiện vệ sinh trường học đã được cải thiện đáng kể. Công tác phòng, chống dịch bệnh và bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm ngày càng được coi trọng.

Bộ tài liệu truyền thông gồm: Bộ tờ rơi, tranh ảnh về phòng, chống dịch Covid-19 và bệnh lây truyền qua đường hô hấp trong trường học; Tài liệu truyền thông nâng cao năng lực phòng, chống Covid-19 cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên y tế trường học; Tài liệu truyền thông, hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 dành cho trẻ mầm non và học sinh phổ thông; Tài liệu hướng dẫn công tác y tế trường học.

Hiện nay, công tác y tế trường học, chăm sóc sức khỏe cho học sinh đang từng bước đi vào nền nếp, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu giáo dục toàn diện. Các điều kiện vệ sinh trường học đã được cải thiện đáng kể. Công tác phòng, chống dịch bệnh và bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm ngày càng được coi trọng.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác y tế trường học cũng còn gặp không ít khó khăn. Mạng lưới nhân viên y tế, cơ sở vật chất, kinh phí dành cho công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu của học sinh tại trường học còn thiếu...

Xuất phát từ thực tế này, tài liệu hướng dẫn công tác y tế trường học và phòng, chống dịch COVID-19 được xây dựng, ban hành nhằm giúp các nhà trường có cơ sở tham khảo, đưa ra những giải pháp hữu hiệu, kịp thời trong công tác chăm sóc sức khỏe học sinh.

Việc phê duyệt, đưa vào sử dụng rộng rãi tài liệu này nhằm góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh học sinh trong việc duy trì nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, bảo đảm an toàn sức khỏe.

Vân Anh