Phòng ngừa bạo lực phụ nữ và trẻ em: Lấy nam giới làm nhân tố quyết định

Nam giới là nhân tố quyết định ngăn ngừa bạo lực giới, góp phần ngăn ngừa hiệu quả bạo lực với phụ nữ, trẻ em gái.

Hội nghị tổng kết dự án Huy động cộng đồng trong phòng ngừa bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái tại Đà Nẵng (Ảnh: Vietnam+)

Thành tựu

Dự án huy động cộng đồng trong phòng ngừa bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái tại thành phố Đà Nẵng do Cơ quan Liên hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women), Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng phối hợp triển khai giai đoạn 2 từ năm 2017 đến năm 2020, với sự tài trợ của Chính phủ Australia đã tiếp nối những thành công của giai đoạn 1 (2014-2016).

Dự án được triển khai ở 11 xã, phường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Hiệu quả của Dự án là cách tiếp cận toàn diện dựa trên lợi ích và theo từng giai đoạn trong việc huy động cộng đồng thay đổi các định kiến xã hội, thúc đẩy bình đẳng giới và phòng ngừa bạo lực đối với phụ nữ, trẻ em gái.

Dự án đã kêu gọi mạnh mẽ nhiều nhóm cộng đồng chung tay hành động thiết thực nhằm ngăn chặn bạo lực kịp thời, đem lại cho phụ nữ và trẻ em gái điều kiện sống an toàn, bình đẳng, tận hưởng, phát triển.

Dự án được chia thành 4 nhóm hoạt động chính: nhạy cảm hóa truyền thông và vận động chính sách; nâng cao năng lực cho cộng đồng trong phòng ngừa bạo lực; xây dựng tài liệu truyền thông; tổ chức các hoạt động địa phương nhằm huy động người dân tham gia vào hoạt động phòng ngừa bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.

Trong 4 nhóm hoạt động trên, nhóm hoạt động thứ 4 thực sự gây dấu ấn khi tạo dựng và phát triển thành công các mô hình Câu lạc bộ nam giới tiên phong. 16 Câu lạc bộ nam giới tiên phong với hơn 550 thành viên đã được thành lập và vận hành ở 11 xã, phường trước khi Dự án kết thúc. Các địa bàn ngoài Dự án đã nhân rộng thêm được 5 Câu lạc bộ nâng tổng số thành viên tích cực lên 635 người.

Thay đổi nhận thức

Nghiên cứu “Nam giới và Nam tính trong một Việt Nam hội nhập” do Viện Nghiên cứu phát triển xã hội (ISDS) thực hiện với hơn 2.500 nam giới trong độ tuổi lao động, công bố vào tháng 11/2020 cho thấy, cứ 3 nam giới có đến 2 người tin rằng nam giới làm việc hiệu quả hơn phụ nữ, đặc biệt là trong vai trò lãnh đạo.

Một tỷ lệ đáng chú ý là hơn 92% số nam giới đồng ý với quan niệm cho rằng “thiên chức của người phụ nữ là chăm sóc gia đình và là hậu phương vững chắc cho chồng phát triển sự nghiệp.”

Tương ứng, hơn 82% nam giới cho rằng “phụ nữ nên ưu tiên gia đình hơn là phấn đấu cho sự nghiệp,” “phụ nữ nên chịu đựng và hy sinh để giữ gìn hạnh phúc gia đình.”

Hơn 84% nam giới đồng ý với ý kiến cho rằng phụ nữ nên làm những công việc nhẹ nhàng và đơn giản.

Những phát hiện này cho thấy, nam giới tin rằng phụ nữ có năng lực làm việc kém hơn đàn ông và phụ nữ nên hy sinh sự nghiệp của mình để chăm lo gia đình, hỗ trợ cho sự thành công của người chồng.

Chính những suy nghĩ trên và chế độ gia trưởng hà khắc, ăn sâu, bám rễ qua nhiều thế hệ đã khiến nhiều đàn ông cảm thấy thất bại nặng nề nếu họ không thể hiện được vai trò trụ cột của gia đình. Điều đó cùng với việc uống rượu như một biểu tượng nam tính, có thể dẫn đến bạo lực gia đình.

Vân Anh