Quảng Bình tập huấn phổ biến những quy định của pháp luật về nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi

Ngày 3/12, Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Quảng Bình tổ chức lớp tập huấn phổ biến, giáo dục những quy định của pháp luật về nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi năm 2020.

Tham gia lớp tập huấn có 51 học viên là cán bộ dân số cấp xã và cộng tác viên dân số đến từ các huyện Lệ Thủy, Quảng Trạch và Quảng Ninh. Lớp tập huấn nhằm cập nhật những kiến thức, quy định của pháp luật về nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi và kỹ năng tuyền thông về kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS). 

Tham gia lớp tập huấn có 51 học viên là cán bộ dân số cấp xã và cộng tác viên dân số. Ảnh:T.Hoa

Trong thời gian 2 ngày, các học viên sẽ được giới thiệu các văn bản của Trung ương và của tỉnh về Đề án Kiểm soát MCBGTKS giai đoạn 2016-2020; khái niệm, thực trạng nguyên nhân, hệ lụy của việc MCBGTKS. Bên cạnh đó, các học viên cũng được hướng dẫn phương pháp kỹ năng truyền thông tư vấn và vận động, các biện pháp làm giảm thiểu mất cân bằng giới tính, lồng ghép công tác dân số trong hương ước, quy ước của thôn bản. Ngoài ra, các học viên sẽ được thực hành kỹ năng truyền thông vận động nhằm áp dụng vào công việc thực tế công việc tại địa phương.

Năm 2019, tỷ lệ giới tính khi sinh ở Quảng Bình là 111 nam/100 nữ. Kết quả này thể hiện rõ mức độ mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ở tỉnh ta đang ở mức báo động. Nếu xu hướng không trở lại mức cho phép là 107 bé trai/100 bé gái và tiến tới cân bằng thì những hệ lụy khi thừa nam, thiếu nữ sẽ không thể tránh khỏi.
 
Hiện nay, Quảng Bình cũng đang đối mặt với tình trạng MCBGTKS ở tất các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Một số địa bàn đang ở mức báo động như TP. Đồng Hới 120 nam/100 nữ, huyện Quảng Ninh 115 nam/100 nữ, huyện Minh Hóa 120 nam/100 nữ, Quảng Trạch 119 nam/100 nữ… Số liệu này cho thấy tình trạng MCBGTKS tại tỉnh xảy ra ở cả thành thị lẫn nông thôn, cả miền xuôi cũng như miền ngược.

Kim Hảo