Quảng Nam: Tăng cường truyền thông vì bình đẳng giới trong lực lượng vũ trang Tây Giang

Mới đây, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tây Giang tổ chức tọa đàm hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020 với chủ đề: “Vai trò của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) huyện trong thực hiện các chủ trương về bình đẳng giới”.

Huyện Tây Giang tỉnh Quảng Nam tổ chức tọa đàm hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020. (Ảnh: Báo Quảng Nam)

Buổi tọa đàm nhằm thúc đẩy truyền thông vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới trong phạm vi LLVT huyện; đề cao vai trò, trách nhiệm và tính chủ động tham gia hành động của cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện và gia đình. Đây thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để tuyên truyền, phổ biến các văn bản của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng về công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới; Luật Trẻ em và Luật Phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em... Qua đó nâng cao kiến thức về phòng ngừa xâm hại tình dục và bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em cho cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện.

Hưởng ứng tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020 với chủ đề “Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em”, tỉnh Quảng Nam đã có nhiều hoạt động trên nhiều địa bàn.

Trước đó, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn “Kỹ năng lãnh đạo, quản lý và công tác bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị” cho cán bộ làm công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ các sở, ban ngành, hội đoàn thể tỉnh và cơ sở.

Theo đó, học viên tham gia hội nghị được tập huấn các chuyên đề như thực trạng phụ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý; xây dựng đội ngũ cán bộ chiến lược của Đảng; thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị; vấn đề bình đẳng giới hiện nay ở Việt Nam, những thách thức trong thúc đẩy bình đẳng giới; giải pháp tăng cường tỷ lệ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý và một số vấn đề về lồng ghép giới trong lĩnh vực chính trị… Học viên còn được trang bị những kỹ năng cần thiết trong quá trình lãnh đạo, quản lý; đồng thời giao lưu học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong thực tiễn công tác.

Bên cạnh đó, Sở LĐ-TB&XH tỉnh cũng phối hợp UBND TP.Tam Kỳ tổ chức lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới tỉnh Quảng Nam năm 2020…

Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới tỉnh Quảng Nam năm 2020 (Ảnh: Báo Quảng Nam)

Có thể nói, trong những năm qua, công tác bình đẳng giới luôn được chính quyền các cấp tỉnh Quảng Nam quan tâm. Hoạt động này nhằm tạo đợt cao điểm truyền thông nâng cao nhận thức trong toàn huyện chung tay hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, qua đó kỳ vọng chấm dứt bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu, chỉ tiêu của chiến lược quốc gia về bình đẳng giới.

Vân Anh