Quảng Trị: Đông Hà phát huy thành tựu trong công tác bình đẳng giới

Thời gian qua, công tác bình đẳng giới (BĐG) ở thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị đã được triển khai đồng bộ, sâu rộng và đạt kết quả tích cực, góp phần giảm dần khoảng cách về giới trên các lĩnh vực.

Phụ nữ Đông Hà ngày càng khẳng định vai trò, vị trí của mình trong đời sống xã hội (Ảnh: Báo Quảng Trị)

Trong những năm qua, công tác tuyên truyền về bình đẳng giới tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Vai trò, vị trí của người phụ nữ ở cơ quan, gia đình và trong xã hội ngày càng được nâng lên. Phụ nữ, trẻ em ngày càng được quan tâm, chăm sóc, hỗ trợ trên nhiều lĩnh vực, đặt biệt là lĩnh vực như y tế, giáo dục đào tạo. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại các vấn đề về bình đẳng giới ở một số nơi, một số lĩnh vực như: trong cơ hội tìm kiếm, lựa chọn việc làm, nghề nghiệp, thu nhập, bất bình đẳng giới trong gia đình…

Thống kê của cơ quan chức năng cho biết, trong giai đoạn 2011 - 2015, có trên 7.700 lao động nữ trên địa bàn được tạo việc làm mới; trong giai đoạn 2016 - 2020 dự kiến sẽ đạt con số trên 8.900 lao động nữ được tạo việc làm mới. Nhiều lao động nữ có việc làm ổn định, tự chủ được nguồn thu nhập không chỉ giúp tự tin hơn trong cuộc sống mà vị thế, vai trò của họ trong đời sống xã hội được nâng cao và được coi trọng hơn. Để có được kết quả này, Đông Hà tập trung triển khai các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình thông qua việc mở các lớp dạy nghề trang điểm thẩm mỹ, kỹ thuật nấu ăn, trồng rau sạch, thủ công mỹ nghệ... Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức sản xuất, kinh doanh; chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật; hỗ trợ giống cây trồng vật nuôi, vốn vay ưu đãi; hỗ trợ xây dựng và nhân rộng các mô hình giảm nghèo bền vững; hỗ trợ phụ nữ nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản. Quan tâm phối hợp với các doanh nghiệp, tổ hợp tác, hợp tác xã, các cơ sở kinh doanh - dịch vụ giải quyết việc làm, thu nhập ổn định cho phụ nữ nghèo, đơn thân, khuyết tật…

Cùng với đó, Đông Hà tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo, nhằm từng bước giảm dần khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trị. Trong giai đoạn 2016 - 2020, Đông Hà có tỉ lệ nữ tham gia công tác quản lý, lãnh đạo cấp thành phố đạt 35,86%; tỉ lệ nữ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, đại biểu HĐND thành phố đạt lần lượt 30,23% và 30%. Đối với mục tiêu bảo đảm BĐG trong đời sống gia đình, từng bước xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới đã rút ngắn khoảng cách về thời gian tham gia công việc gia đình của nữ so với nam. Tỉ lệ phụ nữ thực hiện các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí ngày càng tăng cao, ở một số loại hình như xem tivi, nghe đài, tiếp cận công nghệ thông tin, tỉ lệ tương đương với nam giới. Đối với mục tiêu nâng cao năng lực quản lý nhà nước về BĐG, 100% cán bộ, công chức, viên chức làm công tác BĐG và sự tiến bộ của phụ nữ ở các cấp, các ngành được tập huấn nghiệp vụ, kiến thức về giới, kỹ năng phân tích giới và lồng ghép giới ít nhất một lần…

Bên cạnh đó, công tác BĐG ở thành phố Đông Hà vẫn còn tồn tại một số khó khăn như: Trình độ và năng lực của một bộ phận lao động nữ còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu thời kỳ đổi mới đất nước; một số cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị chưa thật sự quan tâm đến công tác cán bộ nữ; tỉ lệ nữ tham gia làm lãnh đạo, quản lý nhà nước vẫn còn thấp, chưa đạt so với yêu cầu, đặc biệt là ở các phòng, ban chuyên môn. Đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về BĐG còn thiếu, chủ yếu kiêm nhiệm và chưa được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên sâu về giới và BĐG để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao; kinh phí dành cho công tác BĐG còn hạn hẹp, chưa theo kịp với yêu cầu hoạt động…

Thời gian tới, các ban ngành, đoàn thể thành phố, UBND các phường tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chương trình, mục tiêu về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới; thể hiện bằng những hành động thiết thực để xóa bỏ định kiến giới, đẩy lùi, chấm dứt bạo lực với phụ nữ và trẻ em; chung tay giúp đỡ, hỗ trợ phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Thanh Tuyền