Quảng Trị: Kịp thời triển khai chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng COVID-19

Ngày 20/7/2021, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành kế hoạch thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn.

Ảnh minh hoạ

Theo kế hoạch được ban hành, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu các các cấp, các ngành triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo nguyên tắc đã quy định tại Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ.

Việc thực hiện hỗ trợ cần kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để lợi dụng, trục lợi chính sách; xây dựng các tiêu chí, điều kiện thuận lợi để người lao động và người sử dụng lao động dễ dàng tiếp cận chính sách. Đồng thời phải bảo đảm tính khả thi, hiệu quả của các chính sách và nguồn lực để thực hiện.

Nội dung, đối tượng hỗ trợ thực hiện theo quy định của Nghị quyết 68/NQ-CP. Điều kiện, mức hỗ trợ, hồ sơ, trình tự, thủ tục thì thì thực hiện theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị giao Sở LĐ-TB&XH tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành liên quan, các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh quy định về điều kiện, mức hỗ trợ, hồ sơ đề nghị và trình tự, thủ tục thực hiện hỗ trợ đối với lao động không có giao kết hợp đồng lao động và các đối tượng đặc thù.

Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Trị cũng được giao triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động trong phạm vi trách nhiệm; hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; thực hiện chi hỗ trợ đối tượng ngừng việc theo Quyết định 23/2021/QĐ-TTg.

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị cũng yêu cầu các Sở, ban ngành liên quan, các địa phương khẩn trương phối hợp triển khai thực hiện gói chính sách hỗ trợ theo quy định và theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, kịp thời hỗ trợ người lao động, sử dụng lao động. Qua đó, ổn định sản xuất, kinh doanh, bảo đảm đời sống, an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Cũng trong đợt dịch này, UBND tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo Sở LĐ-TB&XH tỉnh lên sẳn các phương án để sẵn sàng đón tiếp bà con Quảng Trị từ vùng dịch về quê theo nguyện vọng và khi địa phương - nơi xãy ra dịch bệnh có yêu cầu đón công dân Quảng Trị trở về.

Để có cơ sở dự thảo kế hoạch, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Trị đã đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương khảo sát, tổng hợp danh sách những đối tượng có nhu cầu về quê để phòng, chống dịch COVID-19. Theo đó, công dân Quảng Trị là các đối tượng yếu thế từ các tỉnh, thành phía Nam sẽ được hỗ trợ về quê, gồm: người lao động đang mang thai, người lớn tuổi, trẻ em (dưới 16 tuổi) và người đi kèm (đối với trẻ em dưới 9 tuổi), người khuyết tật, học sinh, sinh viên, người thăm thân và du lịch.

(baodansinh.vn)