Quảng Trị: Tập huấn 3 chuyên đề để hỗ trợ trẻ em phát huy quyền tham gia vào các vấn đề của trẻ em

Ngày 3/4/2021, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Trị phối hợp với Tổ chức Plan International Việt Nam tại Quảng Trị tổ chức lớp tập huấn “Sự tham gia của trẻ em vào các vấn đề của trẻ em” cho giáo viên, tổng phụ trách đội của các trường TH&THCS trên địa bàn thành phố Đông Hà và huyện Gio Linh.

Tại lớp tập huấn, các học viên tìm hiểu, trao đổi thông tin xung quanh 3 chuyên đề gồm: “Đặc điểm của trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em miền núi”; “Những yếu tố cản trở sự tham gia của trẻ em”; “Cách thức hỗ trợ trẻ em phát huy quyền tham gia vào các vấn đề của trẻ em”.

Quang cảnh buổi tập huấn.

Thông qua lớp tập huấn, các giáo viên, tổng phụ trách đội của các trường TH&THCS trên địa bàn thành phố Đông Hà và huyện Gio Linh hiểu hơn về cuộc sống cũng như tâm tư, tình cảm, khó khăn, vướng mắc của trẻ em miền núi; các giáo viên, tổng phụ trách đội cũng được trang bị nhiều kiến thức, kỹ năng để góp phần giúp trẻ em miền núi bảo vệ, phát huy các quyền chính đáng, hợp pháp của mình.

Nhằm tạo môi trường thuận lợi và nâng cao năng lực cho trẻ em toàn tỉnh trong việc thúc đẩy Quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề liên quan đến trẻ em theo quy định của pháp luật và Công ước của Liên Hợp Quốc về Quyền trẻ em. Đồng thời, giúp trẻ em nói lên ý kiến, nguyện vọng và giúp các cơ quan, tổ chức có liên quan đến trẻ em hoàn thiện quá trình xây dựng luật pháp, hoạch định chính sách và ra các quyết định về trẻ em. Hội đồng trẻ em tỉnh Quảng Trị được thành lập dựa trên Quyết định số 3294/QĐ-UBND ngày 02/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Đề án thành lập Hội đồng trẻ em tỉnh Quảng Trị.

Lễ ra mắt Hội đồng trẻ em tỉnh Quảng Trị.

Theo đó, Hội đồng trẻ em tỉnh Quảng Trị được thành lập với 40 thành viên có độ tuổi từ 9 đến dưới 16 tuổi, là các em học sinh tiêu biểu xuất sắc đại diện cho hơn 100.000 đội viên, thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Hội đồng trẻ em tỉnh Quảng Trị hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản có sự hướng dẫn của Ban Tham vấn; họp mỗi năm 02 lần, trước kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh.

Hội đồng trẻ em là nhóm đại diện cho trẻ em để định kỳ bày tỏ ý kiến, nguyện vọng, trao đổi, đối thoại với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh về các vấn đề liên quan đến trẻ em tại địa phương.

Phiên họp Hội đồng trẻ em tỉnh Quảng Trị năm 2020 do chính các em trong Hội đồng Trẻ em tỉnh Quảng Trị chủ trì điều hành. Tại đây, các em đã phát biểu, bày tỏ những ý kiến, tâm tư và nguyện vọng liên quan đến các vấn đề: Bạo lực học đường, xâm hại trẻ em; các kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước; việc sử dụng mạng xã hội an toàn; hỗ trợ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi bão lũ được đến trường; kỹ năng phòng tránh thiên tai, bão lũ; các thiết chế vui chơi giải trí cho thiếu nhi; giáo dục đạo đức, lối sống thanh thiếu nhi hiện nay...

(thoidai.com.vn)