Quảng Trị: Tỷ lệ hộ nghèo giai đoạn 2016 -2020 bình quân giảm 1,68%/năm

Trong giai đoạn 2016 - 2020, các Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) về Giảm nghèo bền vững và Xây dựng nông thôn mới trên đại bàn tỉnh Quảng Trị đạt nhiều kết quả quan trọng. Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh bình quân giảm 1,68%/năm (từ 15,43% đầu năm 2016 giảm xuống còn 7,03% cuối năm 2020).

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị khảo sát thực tế nhằm hỗ trợ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh xây dựng nhà ở bền vững

Theo số liệu tổng hợp của UBND tỉnh Quảng Trị, trong giai đoạn 2016  2021, các chính sách hỗ trợ giảm nghèo của Nhà nước đã đến với hộ nghèo, hộ cận nghèo một cách kịp thời, hiệu quả. Tổng nguồn vốn đã huy động để thực hiện các chính sách giảm nghèo và chương trình giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh là 4.262,8 tỷ đồng (bình quân đạt 852,5 tỷ đồng/năm).

Người nghèo ngày càng được tạo điều kiện tiếp cận tốt hơn với các dịch vụ xã hội cơ bản. Kết cấu cơ sở hạ tầng tại huyện nghèo Đakrông và các xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng miền núi và vùng bãi ngang, ven biển được tăng cường đầu tư. Đời sống người dân được cải thiện đáng kể, nhiều hộ nghèo đã vươn lên thoát nghèo, xây dựng kinh tế gia đình ổn định.

Giai đoạn 2016 - 2021, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh Quảng Trị bình quân giảm 1,68%/năm, từ 15,43% (24.579 hộ nghèo) đầu năm 2016 giảm xuống còn 7,03% (12.505) cuối năm 2020.

Về Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2016 - 2020, toàn tỉnh Quảng Trị đã huy động được hơn 14.660 tỷ đồng để thực hiện các dự án trọng tâm, trọng điểm. Đến nay, Quảng Trị có huyện Cam Lộ đã được Trung ương công nhận là huyện nông thôn mới. Ngoài ra, có 4 huyện đạt từ 4 - 5 tiêu chí cấp huyện và tiếp tục phấn đấu để đạt chuẩn trong giai đoạn 2021 - 2025.

Đối với cấp xã, hiện Quảng Trị có 63/101 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 2 xã nông thôn kiểu mẫu.

Tại hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thực hiện Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới và Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 diễn ra ngày 21/4, ông Hà Sỹ Đồng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, UBND tỉnh này đã giao các Sở, ngành chức năng, địa phương liên quan xây dựng dự thảo kế hoạch thực hiện các chương trình MTQG giai đoạn 5 năm và dự kiến kế hoạch năm 2022. Sau khi HĐND tỉnh thông qua các quy định và trung ương phân bổ vốn, Quảng Trị sẽ triển khai thực hiện ngay.

Để thực hiện có hiệu quả các chương trình MTQG giai đoạn tới, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị đề nghị Chính phủ và các Bộ, ngành sớm ban hành các quy định, hướng dẫn cơ chế triển khai thực hiện để các địa phương có cơ sở xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách triển khai trên địa bàn. Đồng thời, sớm thông báo kế hoạch vốn 5 năm và kế hoạch 2022 để các địa phương chủ động cân đối, triển khai thực hiện đảm bảo phát huy hiệu quả các Chương trình đã được phê duyệt.

Ông Đồng cũng đề nghị Trung ương cho phép các địa phương trong đó có Quảng Trị được đối ứng bằng công trình đã có trong kế hoạch trung hạn phù hợp với đối tượng, phạm vi, nội dung, mục tiêu của các chương trình MTQG. Đề nghị cần tách riêng đối tượng hộ nghèo diện bảo trợ xã hội (không có khả năng lao động) ra khỏi danh sách hộ nghèo. Vì đây là nhóm đối tượng rất khó và không thể thoát nghèo, nên cần được thực hiện bằng chính sách an sinh xã hội. Đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT quan tâm hỗ trợ tỉnh Quảng Trị tham gia một số dự án, đề án thí điểm các Chương trình chuyên đề thuộc Chương trình MTQG xây dựng NTM...

(baodansinh.vn)