Quy định mới về tiền lương có hiệu lực từ tháng 10/2022

Từ tháng 10/2022, nhiều chính sách mới về chế độ tiền lương của công chức, viên chức các chuyên ngành sẽ có hiệu lực thi hành.

Lương viên chức biên tập viên, phóng viên, biên dịch viên cao nhất gần 12 triệu đồng/tháng (Ảnh minh họa).

Lương viên chức biên tập viên, phóng viên, biên dịch viên cao nhất gần 12 triệu đồng/tháng

Từ 10/10/2022, Thông tư số 13/2022/TT-BTTTT chính thức có hiệu lực sẽ áp dụng cách xếp lương của viên chức biên tập viên, phóng viên, biên dịch viên, đạo diễn truyền hình thuộc chuyên ngành thông tin và truyền thông.

Cụ thể, Điều 17 Thông tư 13 quy định cách xếp lương của viên chức thuộc chuyên ngành thông tin, truyền thông như sau:

Với biên tập viên hạng I, phóng viên hạng I, biên dịch viên hạng I, đạo diễn truyền hình hạng I có hệ số lương loại A3, nhóm 1 (A3.1) từ 6,2 - 8,0 được hưởng mức lương từ 9.238.000 - 11.920.000 đồng/tháng.

Với biên tập viên hạng II, phóng viên hạng II, biên dịch viên hạng II, đạo diễn truyền hình hạng II có hệ số lương loại A2, nhóm 1 (A2.1) từ 4,4 - 6,78 được hưởng lương từ 6.556.000 - 10.102.200 đồng/tháng.

Với biên tập viên hạng III, phóng viên hạng III, biên dịch viên hạng III, đạo diễn truyền hình hạng III có hệ số lương loại A1 từ 2,34 - 4,98 được hưởng lương từ 3.486.600 - 7.420.200 đồng/tháng.

Lương công chức ngành nông nghiệp, phát triển nông thôn cao nhất hơn 10 triệu đồng/tháng

Các ngạch công chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn sẽ được xếp lương theo quy định tại Thông tư số 08/2022/TT-BNNPTNT từ 6/10/2022. Cụ thể, công chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn gồm các ngạch công chức chuyên ngành:

- Kiểm dịch động vật, thực vật: Kiểm dịch viên chính, kiểm dịch viên và kỹ thuật viên kiểm dịch.

- Kiểm soát đê điều, kiểm lâm, kiểm ngư: Kiểm soát viên chính, kiểm soát viên, kiểm soát viên trung cấp.

- Thuyền viên kiểm ngư: Thuyền viên kiểm ngư chính; thuyền viên kiểm ngư; thuyền viên kiểm ngư trung cấp.

Theo đó, căn cứ vị trí việc làm, nhiệm vụ cũng như chuyên môn công chức ngành này đảm nhiệm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định cách xếp lương của các ngạch công chức này như sau:

Ngạch lương công chức Kiểm lâm viên chính, Kiểm ngư viên chính, Thuyền viên kiểm ngư chính có hệ số lương loại A2 (nhóm A2.1) từ 4,4 - 6,78, được hưởng mức lương từ 6.556.000 - 10.102.200 đồng/tháng.

Với ngạch lương công chức Kiểm dịch viên chính động vật, Kiểm dịch viên chính thực vật, Kiểm soát viên chính đê điều có hệ số lương loại A2 (nhóm A2.2) từ 4,0 - 6,38, được hưởng mức lương từ 5.960.000 - 9.506.200 đồng/tháng.

Với ngạch lương công chức Kiểm dịch viên động vật, Kiểm dịch viên thực vật, Kiểm soát viên đê điều, Kiểm lâm viên, Kiểm ngư viên, Thuyền viên kiểm ngư có hệ số lương loại A1, từ 2,34 - 4,98, được hưởng mức lương từ 3.486.600 - 7.420.200 đồng/tháng.

Với ngạch công chức Kỹ thuật viên kiểm dịch động vật, Kỹ thuật viên kiểm dịch thực vật, Kiểm soát viên trung cấp đê điều, Kiểm lâm viên trung cấp, Kiểm ngư viên trung cấp, Thuyền viên kiểm ngư trung cấp có hệ số lương loại B, từ 1,86 - 4,06 được hưởng lương từ 2.771.400 - 6.049.400 đồng/tháng.

Còn đối với trường hợp, sau khi hết thời gian tập sự theo quy định được cấp có thẩm quyền quản lý công chức quyết định bổ nhiệm ngạch công chức, thì quy định cách xếp lương như sau, căn cứ khoản 2 Điều 24 Thông tư 08/2022/TT-BNNPTNT:

- Công chức có trình độ đào tạo Tiến sĩ, có hệ số lương loại A1 từ 3,0 - 4,98 (từ bậc 3) được hưởng lương từ 4.470.000 - 7.420.200 đồng/tháng.

- Công chức có trình độ đào tạo Thạc sĩ, có hệ số lương loại A1 từ 2,67 - 4,98 (từ bậc 2), được hưởng lương từ 3.978.300 - 7.420.200 đồng/tháng.

- Công chức có trình độ đào tạo Cao đẳng, hệ số lương loại B từ 2,06 - 4,06 (bậc 2), được hưởng lương từ 3.069.400 - 6.049.400 đồng/tháng.

Lương viên chức chuyên ngành lưu trữ cao nhất gần 7,5 triệu đồng/tháng

Ngoài công chức, viên chức hai chuyên ngành trên, từ 15/10/2022, viên chức chuyên ngành lưu trữ cũng áp dụng cách xếp lương theo quy định của Thông tư 07/2022/TT-BNV.

Cụ thể, Thông tư 07 có quy định cách xếp lương khi hết thời gian tập sự như sau: Chức danh viên chức lưu trữ viên trung cấp loại B, bậc 1, hệ số lương 1,86 được hưởng lương từ 2.771.400 - 6.049.400 đồng/tháng. Viên chức lưu trữ viên cao đẳng loại B, bậc 2, hệ số lương 2,06 được hưởng lương từ 3.069.400 - 6.049.400 đồng/tháng.

Với lưu trữ viên bậc đại học có hệ số lương loại A1, bậc 1, hệ số lương 2,34 được hưởng lương từ 3.486.600 - 7.420.200 đồng/tháng. Với lưu trữ viên thạc sĩ có hệ số lương loại A1, bậc 2, hệ số lương 2,67 được hưởng lương từ 3.978.300 - 7.420.200 đồng/tháng. Với lưu trữ viên tiến sĩ có hệ số lương loại A1, bậc 3, hệ số lương 3,0 được hưởng lương từ 4.470.000 - 7.420.200 đồng/tháng.

(thoidai.com.vn)