Quy định về áp dụng hình thức xử lý kỷ luật sa thải người lao động

Quy định về áp dụng hình thức xử lý kỷ luật sa thải người lao động (NLĐ) theo Điều 125 Bộ luật Lao động 2019 trong các trường hợp như sau.

(baodansinh.vn)