Quy trình đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT online đối với người thuộc nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình

Căn cứ Điều 5 Quyết định 3510/QĐ-BHXH năm 2022 quy định về quy trình đăng ký đóng, cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) đối với người thuộc nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình như sau.

EmptyEmpty

(baodansinh.vn)