Quyền được bảo vệ tính mạng – Giá trị cao nhất của nhân quyền