Quyền và nghĩa vụ của người lao động trong hợp đồng lao động dưới 1 tháng

Dưới đây là quyền và nghĩa vụ của người lao động trong hợp đồng lao động dưới 1 tháng theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 5 Bộ luật Lao động 2019.

Làm việc; tự do lựa chọn việc làm, nơi làm việc, nghề nghiệp, học nghề, nâng cao trình độ nghề nghiệp; không bị phân biệt đối xử, cưỡng bức lao động, quấy rối tình dục tại nơi làm việc; - Hưởng lương phù hợp với trì

(baodansinh.vn)