Sở LĐ-TB&XH TP.HCM đề xuất hỗ trợ hàng tháng trẻ em mồ côi do Covid-19

Sở LĐ-TB&XH vừa có tờ trình gửi UBND TP.HCM đề xuất định mức trợ giúp xã hội đối với hai đối tượng là người cao tuổi sống neo đơn và trẻ em mồ côi do ảnh hưởng dịch Covid-19.

Theo đó, Sở đề xuất đối với người cao tuổi, neo đơn do ảnh hưởng dịch đang thực tế cư trú tại địa phương có xác định của cơ quan có thẩm quyền với chính sách hỗ trợ sau: Cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) miễn phí và mức hỗ trợ hằng tháng.

Đối với người cao tuổi sống neo đơn từ 60 đến dưới 80 tuổi, mức đề xuất là 480.000 đồng/người/tháng. Đối với người cao tuổi sống neo đơn từ 80 tuổi trở lên, mức đề xuất hỗ trợ là 700.000 đồng/người/tháng.

Sở LĐ-TB&XH TP.HCM tổ chức Chương trình hỗ trợ cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Đối với trẻ em mồ côi do ảnh hưởng dịch COVID-19 đang cư trú tại địa phương theo Luật Cư trú được miễn học phí đến hết chương trình phổ thông trung học, giáo dục nghề nghiệp; cấp thẻ BHYT miễn phí; hỗ trợ hàng tháng từ 480.000-700.000 đồng/trẻ/tháng; riêng trẻ dưới 4 tuổi được hỗ trợ 1 triệu đồng/trẻ/tháng. Dự toán kinh phí hỗ trợ mỗi năm gần 17 tỷ đồng.

Theo Sở LĐ-TB&XH TP.HCM, dịch Covid-19 bùng phát trên địa bàn thành phố năm 2021 làm hơn 2.200 trẻ em mồ côi cha, mẹ và gần 400 người cao tuổi sống neo đơn. Đây là chính sách đặc thù của TP.HCM nhằm chăm lo, hỗ trợ người cao tuổi neo đơn và trẻ em mồ côi do ảnh hưởng dịch bệnh.

(baodansinh.vn)