Sóc Trăng: 100 đại biểu tham gia tuyên truyền pháp luật trong đồng bào dân tộc thiểu số

Mới đây Ủy ban Dân tộc phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức buổi tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật (PBPL) cho trên 100 đại biểu là bí thư chi bộ, trưởng ban nhân dân khóm, ấp, cán bộ làm công tác dân tộc, đoàn thể ở cơ sở, người có uy tín, chức sắc tôn giáo, hòa giải viên, tuyên truyền viên pháp luật...

Tuyên truyền pháp luật cho đồng bào dân tộc (Ảnh: Báo Sóc Trăng)

Mới đây Ủy ban Dân tộc phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức buổi tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật (PBPL) cho trên 100 đại biểu là bí thư chi bộ, trưởng ban nhân dân khóm, ấp, cán bộ làm công tác dân tộc, đoàn thể ở cơ sở, người có uy tín, chức sắc tôn giáo, hòa giải viên, tuyên truyền viên pháp luật...

Tại buổi tuyên truyền các đại biểu được lắng nghe các báo cáo viên triển khai những bộ luật, luật mới và các văn bản có liên quan để khi về địa phương biết áp dụng vào thực tế, còn sôi nổi trao đổi các câu hỏi thảo luận tìm hiểu pháp luật của đồng bào được báo cáo viên đặt ra, làm cho buổi tuyên truyền, PBGDPL chất lượng hơn.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh Danh Phương cho biết, được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ của Sở Tư pháp, cùng sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật trong đồng bào DTTS và sư sãi Khmer được phổ biến kịp thời. Qua đó, làm chuyển biến nhận thức, hành vi, nêu cao tinh thần cảnh giác, nâng cao ý thức tự giác chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc. Trong thời gian tới, Ban Dân tộc tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả, đa dạng hóa các nội dung, hình thức, biện pháp vận động, tuyên truyền, PBGDPL trong đồng bào DTTS; đồng thời sử dụng các biện pháp tuyên truyền chủ động, linh hoạt, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác, dễ đọc, dễ hiểu, có trọng tâm, trọng điểm, nội dung phù hợp với nhu cầu, đặc điểm, phong tục tập quán, văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc. Mặt khác, tranh thủ và phát huy vai trò của người có uy tín trong công tác tuyên truyền tại các vùng đồng bào DTTS. Qua đó vận động đồng bào các dân tộc xây dựng xã hội lành mạnh, sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật, phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 02/KH-UBND, ngày 8/1/2020 của UBND tỉnh về công tác PBGDPL, hòa giải cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020, Ban Dân tộc tỉnh ban hành Kế hoạch số 09/KH-BDT, ngày 11/2/2020 về tuyên truyền, PBGDPL nhằm phổ biến kịp thời các văn bản pháp luật có liên quan đến cán bộ, công chức, sư sãi phật giáo Nam tông Khmer, người có uy tín và đồng bào DTTS.

Theo đó, năm 2020, Ban Dân tộc tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến trong nội bộ đơn vị; đồng thời đưa thông tin lên trang thông tin điện tử của Ban Dân tộc tỉnh để phổ biến đến các tầng lớp nhân dân, như: Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia năm 2019; Nghị định số 100/2019, ngày 30-12-2019 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt và các văn bản pháp luật có liên quan… Đặc biệt đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ở vùng đồng bào dân tộc.

Bên cạnh đó, Ban Dân tộc tỉnh tổ chức 1 cuộc hội nghị triển khai chính sách dân tộc, tôn giáo cho 230 lượt đại biểu là các vị trụ trì, nhân sĩ trí thức, Achar và ban quản trị 92 chùa phật giáo Nam tông Khmer trên địa bàn tỉnh; đồng thời tuyên truyền một số nội dung của Luật Xuất nhập cảnh, Luật Giao thông đường bộ và về chính sách dân tộc, tôn giáo.

Việc triển khai thực hiện Quyết định số 1163/QĐ-TTg, ngày 8/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án “Đẩy mạnh công tác PBGDPL và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2017 - 2021”, Ban Dân tộc tỉnh đã chọn Phường 2 (TX. Vĩnh Châu) là nơi xây dựng mô hình điểm và tiến hành tổ chức tập huấn cho 77 người là nhóm nòng cốt thực hiện mô hình điểm này. Riêng đối với Đề án “Hỗ trợ bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 - 2025”, Ban Dân tộc tỉnh tổ chức 5 cuộc hội nghị tuyên truyền cho hơn 600 đại biểu và 3 hội nghị tọa đàm cho 300 đại biểu là cán bộ phụ trách công tác dân tộc cấp huyện, xã; đoàn viên, hội viên các tổ chức đoàn thể của xã, ấp; người có uy tín trong đồng bào DTTS. Ngoài ra, Ban Dân tộc tỉnh còn phối hợp với các cơ quan truyền thông xây dựng các chuyên mục truyền thông thực hiện chuyên đề “Dân tộc và Phát triển” phát sóng định kỳ 1 chuyên đề/tháng… Ban Dân tộc tỉnh còn tổ chức xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật đảm bảo theo đúng Quyết định số 14/QĐ-TTg, ngày 13-3-2019 của Thủ tướng Chính phủ và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng là cơ quan thực hiện các đề án tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBPL) cho đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Năm 2020, Ban Dân tộc tỉnh luôn quan tâm thực hiện công tác tuyên truyền, PBGDPL cho đồng bào DTTS ở những vùng sâu, vùng xa, góp phần nâng cao hiểu biết về pháp luật trong nhân dân.

T.H