Phụ nữ Sóc Trăng đẩy mạnh công tác giám sát, phản biện vấn đề xâm hại trẻ em, bình đẳng giới

Quán triệt tinh thần Quyết định số 217, 218-QĐ/TW quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị – xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền do Bộ Chính trị ban hành, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh Sóc Trăng chỉ đạo các cấp hội trực thuộc tích cực tham gia với nhiều kết quả mang lại thiết thực.

Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Sóc Trăng hướng dẫn hội LHPN cơ sở tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, hội viên, phụ nữ về vai trò, trách nhiệm của Hội LHPN Việt Nam trong việc thực hiện giám sát và phản biện xã hội; vận dụng nội dung Quyết định số 217, 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) vào các buổi tuyên truyền trong các cấp. 

Riêng năm 2020, các cấp hội tăng cường công tác giám sát chuyên đề đối với vấn đề xâm hại trẻ em; tích cực tham gia cùng các đoàn giám sát của MTTQ tỉnh về thực hiện chính sách cho đối tượng thụ hưởng do ảnh hưởng dịch Covid-19. Đặc biệt, hội còn chú trọng mở các lớp tập huấn nâng cao năng lực dành cho nữ cán bộ đoàn thể chủ chốt các cấp, nữ tham gia ứng cử đại biểu HĐND…

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước luôn quan tâm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Ảnh: Quang Bình

Hàng năm, Hội LHPN tỉnh Sóc Trăng đều xây dựng kế hoạch giám sát và định hướng cho cơ sở nội dung giám sát trong năm. Riêng năm 2020, các cấp hội tiếp tục giám sát Chương III “Hỗ trợ, can thiệp đối với trường hợp trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt” của Nghị định số 56/2017/NĐ-CP, ngày 9/5/2017 “Quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em” của Chính phủ. Đồng thời, các cấp hội cũng chọn 12 điểm giám sát tại các xã, phường, thị trấn - địa bàn xảy ra nhiều vụ xâm hại, trong đó, Tỉnh hội chọn xã Thạnh Phú (huyện Mỹ Xuyên ) làm điểm giám sát.

Qua giám sát, các cấp hội đã kịp thời đề xuất hỗ trợ các chính sách theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho đối tượng trẻ bị xâm hại. Thu thập đầy đủ thông tin các hội viên mắc bệnh hiểm nghèo, chồng mất khả năng lao động, có con nhỏ và đề xuất với UBND cùng cấp phê duyệt các chính sách hỗ trợ. Kết quả đáng ghi nhận là có 15 ý kiến đề xuất của hội được UBND cùng cấp phê duyệt. 

Các cấp hội còn phối hợp cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP, ngày 9/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Nhìn chung, tư tưởng nhân dân rất phấn khởi khi được sự hỗ trợ kịp thời của Đảng và Nhà nước, giảm bớt khó khăn trong cuộc sống...

Các cấp hội còn thực hiện có hiệu quả công tác giải quyết đơn thư, tăng cường tư vấn pháp luật cho chị em phụ nữ; phát huy tối đa vai trò phản biện. Qua đó, đã tiếp nhận và hỗ trợ làm giấy kết hôn cho 71 trường hợp, tham gia giải quyết, hòa giải 163 vụ việc khiếu tố, giải quyết thành 117 vụ. Trung tâm tư vấn, hỗ trợ cho 17 trường hợp về hôn nhân gia đình, 6 vụ bạo lực gia đình, 25 vụ trẻ em bị xâm hại tình dục, 2 đơn thư (tranh chấp đất, hỗ trợ sau Covid). Từ đó, nắm và giải quyết được tâm tư, nguyện vọng, bức xúc của hội viên, phụ nữ mà có cách hỗ trợ tích cực, hiệu quả.

Hội LHPN cấp tỉnh, huyện và cơ sở thường xuyên tổ chức đóng góp dự thảo các văn bản hành chính, văn bản luật và dưới luật, nhất là các dự thảo văn kiện đại hội Đảng các cấp; dự thảo các kế hoạch của các ban chỉ đạo, các báo cáo về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành cùng cấp...

Về đề xuất chính sách, được sự thống nhất của UBND tỉnh, Tỉnh hội đã khai thác Dự án Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, với số tiền 3,7 tỉ đồng hỗ trợ, trong năm 2020 đã xây dựng kế hoạch thực hiện các hoạt động “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp”. 

Đồng thời, chú trọng bồi dưỡng, giới thiệu cán bộ, hội viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp, tăng tỷ lệ chi hội trưởng là đảng viên, góp phần thực hiện thắng lợi Kết luận số 11/KL-TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng về “tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội”. 

Tính đến nay, hội đã giới thiệu 583/553 chị cho Đảng xem xét và kết nạp 530/775 chi hội trưởng là đảng viên. Nữ tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025: cấp cơ sở có 391/1.616 đồng chí (chiếm tỷ lệ 24.19%); cấp huyện có 76/434 đồng chí (chiếm tỷ lệ 17.51%); cấp tỉnh có 6/51 đồng chí (đạt tỷ lệ 11,76%), trong đó đồng chí Chủ tịch Hội LHPN tỉnh đắc cử Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; tham gia Ủy viên Ban Thường vụ 1/15 Ủy viên Ban Thường vụ (đạt tỷ lệ 6,66%) và được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sóc Trăng.

Kim Hảo