Sóc Trang tập huấn kỹ năng hòa giải bảo đảm bình đẳng giới cho đội ngũ hòa giải viên cơ sở

Trong khuôn khổ chương trình tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam, mới đây, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật Bộ Tư pháp phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức giới, bình đẳng giới và nâng cao kỹ năng hòa giải ở cơ sở cho đội ngũ hòa giải viên cơ sở trên địa bàn tỉnh. 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Lê Vệ Quốc, Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp cho biết, kể từ khi Luật Hòa giải ở cơ sở có hiệu lực thi hành, hàng năm hòa giải viên cả nước tiếp nhận hơn 120.000 vụ việc, hòa giải thành trên 100.000 vụ việc. Theo đó, nếu không có “tấm sàng lọc” hòa giải ở cơ sở, nếu hòa giải không thành sẽ tạo sức nặng lên cơ quan Tòa án cũng như ảnh hưởng quyền của công dân là được giải quyết nhanh, chính xác, công khai, minh bạch các mâu thuẫn, tranh chấp.

Xuất phát từ ý nghĩa, vai trò quan trọng của công tác hòa giải ở cơ sở, thời gian qua, Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách, thể chế về công tác này và trong đó các cấp chính quyền đặc biệt quan tâm đến chất lượng đội ngũ hòa giải viên. Bên cạnh kết quả đã đạt được, hoạt động hòa giải ở cơ sở vẫn còn những tồn tại, hạn chế nhất định và một trong số đó là chất lượng hòa giải viên chưa đồng đều, chưa đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của thực tiễn. 

Hình ảnh tại buổi tập huấn.

Để góp phần khắc phục tồn tại, hạn chế này, Bộ Tư pháp đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 28/4/2019 phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022”, trong đó đặt ra nhiều nhiệm vụ cho các cấp chính quyền như xây dựng Bộ tài liệu, chương trình tập huấn, xây dựng và bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ tập huấn viên cấp tỉnh, cấp huyện; bồi dưỡng nâng cao kỹ năng cho hòa giải viên ở cơ sở. Để góp phần triển khai Đề án chất lượng, hiệu quả, Bộ Tư pháp đã phối hợp với UNDP tổ chức xây dựng Bộ Tài liệu tập huấn về hòa giải ở cơ sở có nhạy cảm giới và bước đầu đã tổ chức tập huấn thành công cho đội ngũ tập huấn viên một số tỉnh/thành phố khu vực phía Bắc, phía Nam về vấn đề liên quan đến bình đẳng giới trong hòa giải ở cơ sở.

Trong 1 ngày tập huấn, báo cáo viên giới thiệu các nội dung cơ bản, gồm: một số kiến thức chung về giới; các nguyên tắc hòa giải cơ sở; phương pháp, kỹ năng hòa giải viên có nhạy cảm giới và thực hành hòa giải có nhạy cảm giới.

Qua đó, hòa giải viên ở cơ sở nắm bắt được các kiến thức về giới, bình đẳng giới, định kiến giới, nhạy cảm giới trong các cuộc hòa giải ở cơ sở, tiếp cận và giải quyết vụ việc hòa giải ở cơ sở để bảo đảm bình đẳng giới.

Kim Hảo