Tăng cường bảo đảm an toàn sức khỏe cho giáo viên, học sinh

Bộ GD&ĐT đề nghị các Sở GD&ĐT tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định về bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19 khi tổ chức dạy học trực tiếp. Tăng cường phối hợp với gia đình học sinh để theo dõi sức khỏe, tư vấn, hỗ trợ học sinh về học tập, tâm lý.

Tăng cường công tác bảo đảm an toàn sức khỏe cho học sinh trước bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Bộ GD&ĐT vừa có văn bản gửi các Sở GD&ĐT về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn sức khỏe cho giáo viên, trẻ em, học sinh trước bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Theo đó, Bộ GD&ĐT đề nghị các Sở GD&ĐT tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định về bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19 khi tổ chức dạy học trực tiếp.

Cùng với đó rà soát, củng cố điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị phòng, chống dịch trong nhà trường nhằm ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19.

Các nhà trường tăng cường phối hợp với gia đình học sinh để theo dõi thường xuyên về sức khỏe; tư vấn, hỗ trợ học sinh về học tập, tâm lý, chăm sóc sức khỏe, bảo đảm dinh dưỡng và tăng cường các hoạt động vận động thể lực, giúp các em thích nghi, ổn định việc học tập, rèn luyện trong bối cảnh dịch bệnh.

Đồng thời, có biện pháp hỗ trợ về vật chất và tinh thần đối với học sinh ở miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, có hoàn cảnh khó khăn.

Các địa phương chủ động, linh hoạt trong việc thực hiện kế hoạch năm học, dạy học trực tiếp kết hợp với trực tuyến, phù hợp với diễn biến phức tạp của dịch bệnh đối với từng cơ sở giáo dục và lớp học...

(baodansinh.vn)