Tăng cường sự hiện diện và tham gia của phụ nữ trong các tiến trình hòa bình và trao quyền cho phụ nữ.

Tối 9/12, Hội nghị quốc tế với chủ đề "Tăng cường vai trò của phụ nữ trong xây dựng và củng cố hòa bình: Từ cam kết đến kết quả" do Bộ Ngoại giao Việt Nam phối hợp với Liên hợp quốc tổ chức theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến đã bế mạc.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hoài Trung khẳng định Hội nghị đã thành công tốt đẹp .Qua 5 phiên họp toàn thể và 4 phiên thảo luận chuyên đề dưới sự điều hành, dẫn dắt của các chuyên gia và nhà ngoại giao đầy kinh nghiệm, Hội nghị đã tập trung đánh giá việc triển khai chương trình nghị sự toàn cầu về phụ nữ, hòa bình và an ninh trong 20 năm qua.

Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết 1325 năm 2000 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, những thành tựu đạt được, khó khăn, thách thức gặp phải trong thực hiện các cam kết quốc tế liên quan.

Hội nghị cùng nhau thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm và thực tiễn tốt; đưa ra nhiều đề xuất trong phối hợp, định hướng chính sách, hành động nhằm thúc đẩy bình đẳng giới, tăng cường sự tham gia và đóng góp của phụ nữ trong tiến trình xây dựng, củng cố hòa bình.

Với tư cách nước chủ nhà, Việt Nam đã đề xuất Cam kết Hành động Hà Nội với những khuyến nghị hành động cụ thể nhằm tăng cường sự hiện diện và tham gia của phụ nữ trong các tiến trình hòa bình, tăng cường trao quyền cho phụ nữ trong lĩnh vực kinh tế-xã hội, hỗ trợ tài chính và lồng ghép chương trình nghị sự phụ nữ, hòa bình và an ninh vào các hoạt động gìn giữ hòa bình ở mọi cấp độ, ghi nhận vai trò quan trọng của phụ nữ trong giải quyết các thách thức mới nổi lên.

Hội nghị quốc tế với chủ đề “Tăng cường vai trò của phụ nữ trong xây dựng và củng cố hòa bình: Từ cam kết đến kết quả” do Bộ Ngoại giao Việt Nam phối hợp với Liên hợp quốc tổ chức dưới hình thức kết hợp giữa trực tuyến và trực tiếp từ ngày 7-9/12 tại Hà Nội.

Bên lề Hội nghị, Việt Nam tổ chức cuộc triển lãm với chủ đề “Phụ nữ Việt Nam chung tay vì sự an toàn trên đất Việt” và Triển lãm tranh về chủ đề “Phụ nữ và khát vọng hòa bình."